Kombistudier

KOMBISTUDIER

Prakticum har från och med hösten 2020 gått in för att samarbeta med Tölö gymnasium, vilket betyder att studerande från alla utbildningsenheter erbjuds möjlighet att avlägga kombistudier vid kvällsgymnasiet i Helsingfors.

För dig som vill kombinera yrkesexamen och studentexamen

Som studerande vid Prakticum har du inom ramen för dina yrkesstudier möjlighet att läsa ett urval gymnasiekurser som förbereder för studentexamen.  Vi erbjuder  närundervisning i 4 ämnen: modersmål, finska (A-lärokurs), engelska (A-lärokurs) och matematik (kort lärokurs). Sammanlagt erbjuds 10 gymnasiekurser. Närundervisningen inleds på våren efter påbörjad yrkesutbildning och pågår två kvällar i veckan under alla tre studieår. Kombistudierna tillgodoräknas som en del av din yrkesexamen. För att avlägga studentprov i 5 ämnen förutsätts att du utöver erbjudna kombistudier avlägger studier på egen hand vid Tölö efter avlagd yrkesexamen.

Studentexamen

Vi rekommenderar att du avlägger studentproven i två omgångar efter att du avlagt erbjudna närstudier i respektive ämnen. Du står själv för studentexamens- samt eventuella studieavgifter. Studentexamensbetyget utfärdas från det gymnasium du avlagt närstudier och skrivit studentproven. Betyget kan utfärdas först efter avlagd yrkesinriktad grundexamen. Mera information om avläggandet av studentprov hittar du på studentexamen.fi.

Ansökan till kombistudier

Ansökan till kombistudier görs i samband med uppgörandet av din personliga plan för kunnandet (PUK) efter att du inlett dina yrkesinriktade studier. Du kan även anmäla intresse för kombistudier i samband med att du ansöker via gemensam ansökan eller vår  kontinuerliga ansökan. Som antagningsgrund används avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen. För att ansöka krävs en medeltalsgräns på 7,0 i läsämnen. 25 studerande antas årligen till kombiprogrammet vid Tölö gymnasium. 

Mer information:
Barbro Björk-Sinisalo, planerare
barbro.sinisalo@prakticum.fi
040 542 6400

 

Fredag 14.2.2020

Sök på prakticum.fi: