Kombistudier

KOMBISTUDIER

FÖR DIG SOM VILL KOMBINERA YRKESEXAMEN OCH STUDENTEXAMEN. Som studerande vid Prakticum har du möjlighet att läsa ett urval gymnasiekurser som förbereder för studentexamen. Kombistudierna avläggs antingen i Prakticum eller vid ett gymnasium, utgående från din studieort. Anmälan till kombistudier sker i samband med att du antar din studieplats.

Studentexamen innehåller minst fyra prov, av vilket modersmålet är obligatoriskt. Du står själv för studentexamens- samt eventuella studieavgifter. Studentexamensbetyget kan utfärdas först efter avlagd yrkesexamen. Mera information om studentexamen www.studentexamen.fi.

För att nå goda resultat rekommenderar vi att du utöver erbjudna närstudier läser på egen hand.

Kombistudier i Helsingfors

Vi erbjuder möjlighet att delta i närundervisning i modersmål, matematik, finska och engelska. Sammanlagt erbjuds 10 gymnasiekurser. Godkända studieprestationer erkänns i din yrkesexamen. Vi rekommenderar att du avlägger studentproven i två omgångar efter att du avlagt erbjudna närstudier i respektive ämnen. Du kan läsa på egen hand genom att delta i gymnasieundervsining vid Tölö gymnasium i Helsingfors. Undervisningen sker kvällstid. 

För mera information kontakta: Barbro Björk-Sinisalo tfn 040 542 6400.

Kombistudier i Borgå

Du kan välja att läsa gymnasiekurser i modersmål, matematik, finska och engelska. Sammanlagt erbjuds 10 gymnasiekurser. Undervisningen sker i Borgå Gymnasiums utrymmen. Godkända studieprestationer inom Flex erkänns i din yrkesexamen.

I Borgå rekommenderas (och kursutbudet är uppbyggt så) att man inleder studentskrivningarna på våren på årskurs 2 och slutför dem på våren på årskurs 3.

För mera information kontakta: Merja Björkman tfn 0400 247 252. 

Kontakt

  • Barbro Björk-Sinisalo 
  • planerare
  • 040 542 6400
  • barbro.bjork-sinisalo(a)prakticum.fi

Sök på prakticum.fi: