Kombistudier

KOMBISTUDIER

FÖR DIG SOM VILL KOMBINERA YRKESEXAMEN OCH STUDENTEXAMEN. Som studerande vid Prakticum har du möjlighet att läsa ett urval gymnasiekurser som förbereder för studentexamen. Kombistudierna avläggs vid Tölö kvällsgymnasium eller Borgå gymnasium, utgående från din studieort. 

 För att nå goda resultat rekommenderar vi att du utöver erbjudna närstudier  läser på egen hand.

Kombistudier i Helsingfors och Esbo

Du som studerar vid vår enhet i Helsingfors eller Esbo kan avlägga kombistudier vid Tölö kvällsgymnasium. Vi erbjuder  närundervisning i modersmål, finska (A-lärokurs), engelska (A-lärokurs) och matematik (kort lärokurs). Sammanlagt erbjuds 10 gymnasiekurser. Närundervsiningen inleds på våren efter påbörjad yrkesutbildning och pågår två kvällar i veckan under alla tre studieår. Studierna utgör en valbar examensdel med omfattningen 15 kompetenspoäng, som kan erkännas i din yrkesinriktade grundexamen.  Vi rekommenderar att du avlägger studentproven i två omgångar efter att du avlagt erbjudna närstudier i respektive ämnen. För att nå goda resultat i studentproven rekommenderas att du avlägger tilläggsstudier på egen hand vid Tölö kvällsgymnasium efter avlagd yrkesexamen.  

Kombistudier i Borgå

Du kan välja att läsa gymnasiekurser i modersmål, matematik, finska och engelska. Sammanlagt erbjuds 10 gymnasiekurser. Undervisningen sker dagstid i Borgå Gymnasiums utrymmen. Godkända studieprestationer erkänns i din yrkesexamen. I Borgå rekommenderas (och kursutbudet är uppbyggt så) att man inleder studentskrivningarna på våren på årskurs 2 och slutför dem på våren på årskurs 3.

Studentexamen

Du står själv för studentexamens- samt eventuella studieavgifter. Studentexamensbetyget utfärdas från det gymnasium du avlagt närstudier och skrivit studentproven. Betyget kan utfärdas först efter avlagd yrkesinriktad grundexamen. Mera information om avläggandet av studentprov hittar du på studentexamen.fi.

Ansökan till kombistudier

Ansökan till kombistudier görs i samband med uppgörandet av din personliga plan för kunnandet (PUK) efter att du inlett dina yrkesinriktade studier. Du kan även anmäla intresse för kombistudier i samband med att du ansöker via gemensam ansökan eller vår  kontinuerliga ansökan. Som antagningsgrund används avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen. För att ansöka krävs en medeltalsgräns på 7,0 i läsämnen. 25 studerande antas årligen till kombiprogrammet vid Tölö gymnasium. 

Mer information:
Barbro Björk-Sinisalo, planerare
barbro.sinisalo@prakticum.fi
040 542 6400

 

Sök på prakticum.fi: