Idrottsprofilering Idrottsprofilering

IDROTTSPROFILERING

Prakticum har status som yrkesutbildare för idrottare. Detta innebär att du som idrottar på FM-nivå och uppåt erbjuds flexibla studiestigar som stöder såväl yrkesstudierna som idrottskarriären. Se Pernilla Böckermans video där hon berättar om idrottsprofilering och studier:

Kontakt

  • Björn "Nalle" Nylund 
  • Idrottskoordinator
  • 0400 247 250
  • bjorn.nylund(a)prakticum.fi

Vid Prakticum beaktas alla idrottsgrenar. Studietiden för en idrottsprofilant är 3–4 år och du kan studera vid alla Prakticums enheter; Helsingfors Borgå och Esbo.

Du ansöker om att bli idrottsprofilant

genom att fylla i Olympiakommitténs blankett, som även finns på idrottsprofileringens sida. Blanketten skickas per post till skolans idrottskoordinator, Björn Nylund. Ansökan till Prakticums idrotsprofilering sker i samband med att du ansöker om en studieplats:

1. Ansök till en utbildning 
2. Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten till idrottsprofilering www.olympiakomitea.fi eller här.

Blanketten skickas per post till Björn Nylund i samband med att du ansöker om att studera vid Prakticum. 

Prakticum har inte fysiska tester eller inträdesförhör för dem som ansöker om att bli idrottsprofilant. 

Vi gör en plan

Efter att du bilvit antagen till en utbildning i Prakticum, tagit emot din studieplats samt blivit godkänd att studera med idrottsprofilering görs det en individuell plan tillsammans med bl.a. studiehandledaren över hur idrottandet kan kombineras med dina studier utgående från din idrottsgren och vilken utbildning du valt. Prakticums idrottskordinator handleder dig som idrottsprofilant under studietiden och är din kontaktperson mellan idrotten och skolan. Vi erbjuder alla våra idrottsprofilanter även olika korta kurser inom bl.a. mental träning och idrottarens kost.  

Som idrottsprofilant för du en träningsdagbok över ditt idrottande och kan få en del av studierna ersatta genom din träning. Då man på grund av sitt idrottande är tvungen att avlägsna sig tidigare eller anlända senare till skolan bör man diskutera/komma överens om saken med sina lärare. Då lärarna godkänt frånvaron meddelar man om frånvaron till Idrottskoordinatorn som registrerar frånvaron. 

Prakticum är medlem i Urhea

Prakticum är medlem i Urhea, huvudstadsregionens idrottsakademi. Prakticum samarbetar även med idrottsakademin i Borgå. Du kan delta i din förenings eller idrottsakademins morgonträningar 1–3 gånger i veckan. Prakticum har en aktiv roll i den finlandssvenska idrottstigen och samarbetar bland annat med Brändö gymnasium. Här ser du en karta över alla svenskspråkiga skolor som är med i idrottsstigen.

Idrottsgrenar: alla

Ansökan: Olympiakommitténs blankett i anslutning till gemensamma elevansökan

För mer information kontakta:

Björn Nylund
Idrottskoordinator
Jan-Magnus Janssons plats
00560 Helsingfors
0400 247 250
bjorn.nylund(a)prakticum.fi
urhea

 

 Fredag 14.2.2020

Sök på prakticum.fi: