Stäng

Innehåll

Hygienpass

Prakticum ordnar regelbundet tenttillfällen för att avlägga hygienpasstest.

Utbildningsort

Borgå
Helsingfors

Ansökan

Kontinuerlig

Kontakt

Ledare för arbetslivstjänster
Gisela Andergård-Heiskanen
050 4414 334
gisela.heiskanen@prakticum.fi

I korthet MÅLGRUPP DELTAGARAVGIFT & DELTAGARANTAL Studiestart

I korthet

Vi erbjuder tillfällen för att avlägga det prov som krävs för att få ett hygienpass. Testet omfattar 40 påståenden som är antingen rätt eller fel, och du ska kunna välja det rätta alternativet för minst 34 av dessa påståenden.

Målgrupp

Personer som jobbar med oförpackade råvaror som mjölk, fisk och kött samt personer som på något sätt hanterar livsmedel som serveras till någon annan, till exempel i restauranger, skolor, daghem och sjukhus.

Anmälan är bindande, kursen kan avbokas kostnadsfritt senast fyra dagar innan tillfället, efter det faktureras deltagaren kursavgiften. Bekräftelsen och fakturan skickas ca en vecka före testtillfället.

Deltagaravgift

50€

(40,32€ + 24% moms.)

Studiestart

Tentamenstillfällen ordnas enligt följande:

Helsingfors

  • 13.10.2021 kl 16.00
  • 1.12.2021 kl. 16.00
  • 2.3.2022 kl 16.00
  • 27.4.2022 kl 16.00
  • 25.5.2022 kl 16.00

Borgå

  • 24.11.2021 kl 16.00
  • 9.2.2022 kl 16.00
  • 1.6.2022 kl 16.00