Stäng

Innehåll

Pedagogisk verksamhet

Barn behöver både stöd av föräldrar och professionella vuxna för att lära sig, utvecklas och få en trygg barndom och ungdomstid. Proffs inom pedagogisk verksamhet främjar barn och ungas välbefinnande och har en stor roll under deras uppväxt.

Studiestart 29.8.2020

Bli ett proffs inom pedagogisk verksamhet och ta en yrkesexamen inom pedagogisk verksamhet och utbilda dig till ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet hos oss!

Försäkra din plats på utbildningen som startar 26.8.2020 i Helsingfors och ansök redan i dag! Vi vill utbilda de bästa för våra barn och unga!


Vi söker om rättigheter!

Prakticum har även i början av året 2020 lämnat in en ansökan till Undervisnings- och kulturministeriet för att få rättigheter att anordna grundexamen inom pedagogisk verksamhet och handledning.

Vanligen tar det sex månader för ministeriet att behandla ansökningar av detta slag. Vi hoppas på ett positivt beslut till hösten 2020 och att i framtiden även kunna utbilda barnledare. Håll tummarna!