Stäng

Innehåll

Handledare och bedömare

Utbilda dig kostnadsfritt hos oss och bli arbetsplatshandledare för branschens nya talanger!

Vill du bli arbetsplatshandledare?

Då du fortbildar dig till arbetsplatshandledare får du en introduktion i vad lärande i arbetslivet innebär, tips för hur du handleder studerande samt hur man bedömer kunnandet vid yrkesprov.

Vad gör en handledare?

Som arbetsplatshandledare är du speciellt viktig i och med att du är den som handleder studerande i förvärvandet av kunnande. Du är även som yrkesman eller -kvinna en stark förebild och inverkar på studerandes bild av branschen. Samtidigt fungerar du som kontaktperson mellan arbetsplatsen och läroanstalten.

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder olika former av fortbildning utgående från behovet för dig och din arbetsplats. Nedan kan du bekanta dig med olika alternativ som Prakticum erbjuder arbetslivet:

  • Portfoliomodellen, handledning och bedömning (2 h)
  • Skräddarsydd fortbildning utgående från arbetsplatsen behov
  • Arbetsplatshandledning och branschspecifikt kunnande
  • Arbetsplatshandledarens webbfortbilding (ca 8 h)
  • Bekanta dig självständigt med det nationella materialet för arbetsplatser

Kostar utbildningen?

Introduktionen och utbildningen är kostnadsfri för deltagarna.