Stäng

Innehåll

Prakticums säkerhetsvecka

Prakticum arrangerar för andra året i rad en säkerhetsvecka som tar upp temat säkerhet ur olika aspekter.

Säkerhetsveckan är en temavecka där både skolans studerande och personal får ta del av olika program som anknyter till säkerhet. Bland annat är projektet aktiv och välmående en del av säkerhetsveckan. 

Säkerhetsveckan infaller 12-14.9.2022 (måndag-onsdag) och programmen sker både på plats och online. Två teman för årets temavecka är exempelvis psykiskt välmående och datasäkerhet. Tanken är att olika aspekter på säkerhet tas upp längs med året och att även lärare kan behandla temat i sin undervisning, både under säkerhetsveckan och utanför.

Inspirationen till säkerhetsveckan 2021 var ”Turvallinen Uusimaa – Säkerhet i Nyland” och ett samarbete med Försvarsutbildningen, Maanpuolustuskoulus (MPK). Delar av programmet är bestämt utgående från de önskemål som studerande och personal hade efter säkerhetsveckan 2021.

Säkerhetskvart i Teams

Säkerhetsveckan i Prakticum börjar varje morgon med en säkerhetskvart via Teams. Som namnet säger behandlas olika aspekter av säkerhet i en kvart. Våra gäster: 

Måndag 12.9.2022: Ari Evwaraye, strategichef på inrikesministeriet

Tisdag 13.9.2022: Fanny Sumelius, psykiatrisk sjukskötare och sexualrådgivare

Onsdag 14.9.2022:

Säkerhetsvandringar

Under säkerhetsveckan har studerande och personal möjlighet att göra en rundtur i skolans byggnader, så kallade säkerhetsvandringar, för att få veta var nödutgångarna finns och vilka skyltar som bör följas vid ett eventuell larm.

Säkerhetsvandringarna arrangeras i både Helsingforsenheten och Borgåenheten.

Vad göra om kompisen mår dåligt?

Under säkerhetsveckan kommer Christian Wentzel att besöka klasser i både Helsingfors och Borgå för att tala om ungas psykiska välmående och vad man kan göra för att främja både sitt eget och andras mående.

Christian Wentzel är verksamhetsledare för Stationens barn rf, Aseman lapset ry på finska. Organisationens uppdrag är bland annat att främja en trygg uppväxt för barn och unga, familjers välbefinnande och att bekämpa marginalisering.

Polisens och socialarbetarens samarbete med skolan

Socialarbetare Marie Grönroos och en polis från Östnylands distrikt besöker Borgåenheten och berättar om samarbetet mellan polisen och skolan. Bland annat diskuteras vilka åtgärder som görs då en studerandes beteende eller privatliv gör påverkar skolvardagen och gör den otrygg för den studerande själv och klasskompisarna.

Föreläsningarna sker i auditoriet i Borgå. Grupper från Borgåenheten har bjudits in att delta under lektionstid.

MPK på plats i Prakticum

MPK som står för Maanpuolustuskoulutus, Försvarsutbildning på svenska, kommer att vara på plats i Prakticums båda enheter under veckan. Tillsammans med MPK kan studerande bekanta sig med hur en defibrillator fungerar, hur man skapar värme vid ett strömavbrott och hur det känns att bära vapen (ECOaims optiskt vapen).

MPK är på plats i Borgå på tisdag och i Helsingfors på onsdag.

”Minulla ei ole mitään salattavaa” – ”Jag har inget att dölja”

Föreläsning om datasäkerhet för privatpersoner.

Fler av oss har hört endera oss själva eller någon annan hävda att hen inte har något att dölja och ingen skulle vara intresserad av hens personliga uppgifter. Det är ett påstående som inte bara är felaktigt utan utgör en datasäkerhetsrisk.

Janne Haatainen från företaget Veeam går igenom de vanligaste åtgärderna för att kunna skydda sig mot attacker och att omedvetet sprida information som någon annan kan utnyttja.
Janne Haatainen är proffs inom IT och har jobbat med olika stöd-, underhålls- och utvecklingsuppgifter inom såväl den offentliga som privata sektorn. De senaste fyra åren har han jobbat på Veeam och hjälpt företag att för att skydda din datainformation.

Veeam är ett programvaruföretag som grundat år 2006. Veeam är specialiserad på säkerhetskopiering och återställande av information. Veeam har 400 000 kunder runt om i världen.

Föreläsningen sker både i klassrum och via Teams och lämpar sig både för studerande och personal.

ICT-studerande träffar proffsen inom data- och cybersäkerhet

De som studerar ICT och ska bli endera programutvecklare, elektronikmontörer eller IT-stödpersoner kommer inför säkerhetsveckan att bygga ett testlabb och tillsammans med Janne Haatainen från Veeam gå igenom olika scenarion gällande datasäkerhet.

På fredagen får studerande även besök av Nestori Syynimaa som kommer att berätta om vad en forskare inom datasäkerhet gör och hur man kommer in på branschen. Syynimaa är en av Finlands främsta inom området och är bland annat en av de ledande experterna inom Azure AD/Microsoft 365. Bland annat fick han året 2020 utmärkelsen som Microsoft Most Valuable Professional och året 2021 utmärkelsen som Microsoft Most Valuable Security Researcher.

Syynimaa jobbar för företaget Secureworks som erbjuder datasäkerhetstjänster runt om i hela världen. Syynimaa jobbar på enheten Counter Threat Unit som strävar till att identifiera möjliga hot mot datasäkerhet samt planera och utföra åtgärder för att stoppa hoten.

Flera personalfortbildningar gällande säkerhet

Förutom föreläsningen ”Jag har inget att dölja” får personalen under säkerhetsveckan ta i bruk och testa applikationen SecApp som är en applikation som som ska förbättra personalsäkerheten. Dessutom kommer Mia Granholm, kvalitets- och säkerhetsexpert från SK Protect Oy, att föreläsa om arbetarskydd.

Uppdaterad: 2.9.2022