Visuell marknadsföring, Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation

Till en visuell marknadsförares arbetsuppgifter hör att göra produkter synliga för kunderna i butiker (produktexponering), att skapa skyltfönster, att planera och bygga mässmontrar och utställningar samt att planera kampanjer och praktisk reklam. Utbildningen är lämplig för dig som är kreativ och klarar av att jobba både självständigt och i nära samarbete med olika uppdragsgivare. 

Utbildningsort

Helsingfors

Utbildningstid

september 2017 - Maj 2018
Enligt den personliga tillämpningen.

Sista ansökningsdagen

13.8.2017

Deltagaravgift

500 € deltagaravgift
58 € examensavgift
150 € pant för iPad mini

Undervisningsform och närstudier

Flerform, med närstudier på svenska ca 3 dagar i veckan. Även Inlärning i arbete ingår i studierna, sammanlagt ca 18 veckor. Enligt personliga tillämpningen. 

Lämplighetstest

Förhandsuppgiften lämnas in enligt separata instruktioner.

Målgrupp

Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation är en lämplig examen för dig som är intresserad av att jobba som visualist t.ex. inom större klädkedjor eller butiker som fokuserar på design. En visualist brukar även delta i försäljningsarbetet.  

Examen består av

3 obligatoriska examensdelar
  • Förberedelse av ett uppdrag inom marknadskommunikation
  • Uppgörande av en visuell plan
  • Genomförande av en visuell plan
Kompetensområde
  • Kompetensområdet för visuell marknadsförare

Bedömning

Examen bedöms strax efter vårens period för inlärning i arbete, antagligen i slutet av maj. Samtliga 3 examensdelar bedöms på samma gång. Kommentarer från arbetsplatserna samlas in och tas i beaktande i bedömningen. Examinanden samlar ihop sitt bedömningsmaterial på arbetsplatsen och utarbetar dessutom en portfolio.  

Ansök till visuell marknadsförare här! 

Sök på prakticum.fi:

×