Visuell marknadsföring, Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation

Till en visuell marknadsförares arbetsuppgifter hör att göra produkter synliga för kunderna i butiker (produktexponering), att skapa skyltfönster, att planera och bygga mässmontrar och utställningar samt att planera kampanjer och praktisk reklam. Utbildningen är lämplig för dig som är kreativ och klarar av att jobba både självständigt och i nära samarbete med olika uppdragsgivare. 

Utbildningsort

Helsingfors

Utbildningstid

September 2018-Maj 2019, enligt den personliga tillämpningen.

Sista ansökningsdagen

27.5.2018

Deltagaravgift

500 € deltagaravgift
58 € examensavgift
150 € pant för iPad mini

Undervisningsform och närstudier

Flerform, med närstudier på svenska ca 2 dagar i veckan. Även Inlärning i arbete ingår i studierna, sammanlagt ca 18 veckor. Enligt personliga tillämpningen. 

Lämplighetstest

Förhandsuppgiften lämnas in enligt separata instruktioner.

Målgrupp

Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation är en lämplig examen för dig som är intresserad av att jobba som visualist t.ex. inom större klädkedjor eller butiker som fokuserar på design. En visualist brukar även delta i försäljningsarbetet.  

Examen består av

3 obligatoriska examensdelar
  • Förberedelse av ett uppdrag inom marknadskommunikation
  • Uppgörande av en visuell plan
  • Genomförande av en visuell plan
Kompetensområde
  • Kompetensområdet för visuell marknadsförare

Bedömning

Du som examinand visar ditt kunnande genom att göra ett yrkesprov som utförs i genuina arbetssituationer och med praktiska arbetsuppgifter. Ett yrkesprov görs för varje examensdel och utvärderas av två bedömare; en lärare och en företrädare för arbetslivet. Bedömningen sker i anslutning till varje enskild examensdel. Förutom det praktiska yrkesprovet utarbetar du också ett portfolio över ditt kunnande.

Läs mer här: http://vuxenutbildning.fi/blog/vad-ar-ett-examenstillfalle

Ansök till visuell marknadsförare före 27.5.2018! 

Sök på prakticum.fi:

×