Stäng

Innehåll

Organisationen

Yrkesinstitutet Prakticum är den enda svenskspråkiga yrkesläroanstalten i huvudstadsregionen erbjuder yrkesutbildning inom ett flertal branscher, både för unga och vuxna. Sammanlagt har Prakticum ca. 1000 studerande. Prakticum har enheter i Arabiasstranden i Helsingfors, Yrkesvägen och Ölstens i Borgå. Dessutom har Prakticum verksamhet i Esbo.

Yrkesinstitutet Prakticum upprätthålls av Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab. Yrkesinstitutet ordnar grundläggande yrkesutbildning, vuxen- och tilläggsutbildning samt läroavtalsutbildning i huvudstadsregionen och Östra Nyland. Aktiebolaget ägs av Samfundet Folkhälsan, Sydkustens landskapsförbund, Helsingfors stad, Esbo stad, Vanda stad, Grankulla stad, Kyrkslätt kommun och Sibbo kommun.

Yrkesinstitutet Prakticum

kansli(a)prakticum.fi

www.prakticum.fi

Helsingforsenheten:

Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors

t. 020 769 9700

Borgåenheten:

Yrkesvägen 1
06450 Borgå

t. 020 769 9780

STYRELSEN, SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB

  • Georg Henrik Wrede (Folkhälsan), ordförande  
  • Tove Örsted (Helsingfors), vice ordförande
  • Tomas Järvinen (Folkhälsan)
  • Gun Eklund (Folkhälsan)
  • Agneta Eriksson (Sydkusten)
  • Fredrik Lindberg (Esbo)
  • Anders Vikström (Vanda stad)
  • Gustaf Åberg (Kyrkslätt)

LEDNINGSGRUPP

REKTOR/VD

Laila Andersson 050 2270

laila.andersson@prakticum.fi

EKONOMICHEF

Anneli Koskinen 050 530 0138

anneli.koskinen(a)prakticum.fi

BITRÄDANDE REKTOR

Henrik Wik 050 550 7180

henrik.wik(a)prakticum.fi

PROREKTOR

Karl-Erik Nylund 050 330 4421

karl-erik.nylund(a)prakticum.fi

PROREKTOR

Lotta Sjöblom 050 462 4828

lotta.sjoblom(a)prakticum.fi

UTVECKLINGSPLANERARE

Jenni Taakala 050 432 7467

jenni.taakala(a)prakticum.fi