Stäng

Innehåll

Organisationen

Vem är vi och vad gör vi?

Yrkesinstitutet Prakticum är den enda svenskspråkiga yrkesläroanstalten i huvudstadsregionen som erbjuder yrkesutbildning inom ett flertal branscher, både för unga och vuxna. Sammanlagt har Prakticum ca. 1000 studerande. Prakticum har enheter i Arabiasstranden i Helsingfors samt Yrkesvägen och Ölstens i Borgå.

Yrkesinstitutet Prakticum upprätthålls av Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab. Prakticum ordnar yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina i huvudstadsregionen och Östra Nyland. Läroavtal är möjliga inom alla utbildningar. Aktiebolaget ägs av Samfundet Folkhälsan, Sydkustens landskapsförbund, Helsingfors stad, Esbo stad, Vanda stad, Grankulla stad, Kyrkslätt kommun och Sibbo kommun.

Yrkesinstitutet Prakticum

kansli@prakticum.fi
www.prakticum.fi

Helsingforsenheten
Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors
+358 20 769 9700

Borgåenheten
Yrkesvägen 1
06450 Borgå
+358 20 769 9780

STYRELSEN, SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB

  • Georg Henrik Wrede (Folkhälsan), ordförande  
  • Tove Örsted (Helsingfors), vice ordförande
  • Tomas Järvinen (Folkhälsan)
  • Gun Eklund (Folkhälsan)
  • Agneta Eriksson (Sydkusten)
  • Fredrik Lindberg (Esbo)
  • Anders Vikström (Vanda stad)
  • Gustaf Åberg (Kyrkslätt)

LEDNINGSGRUPP

REKTOR/VD
Laila Andersson
+358 50 2270

FÖRVALTNINGSCHEF
Henrik Wik
+358 50 550 7180

UTBILDNINGSCHEF
Gunilla Träskelin
+358 41 730 2419

SERVICECHEF
Lotta Sjöblom
+358 50 462 4828

EKONOMILEDARE
Pernilla Wasström
+358 41 731 3132

HR LEDARE
Helen Grönqvist-Lönnroos
+358 41 730 2421

UTVECKLINGSLEDARE
Jenni Taakala
+358 50 432 7467

förnamn.efternamn@prakticum.fi