Stäng

Innehåll

Jobba hos oss

Prakticum har ca 140 anställda och 1100 studerande. Personalen består av både lärare och personal som jobbar med exempelvis karriärvägledning, studieärenden, handledning, i skolköket samt med administrativa ärenden och IT. Är du intresserad av att jobba hos oss? Lediga arbetsplatser hittar du här!


Ungdomsverkstaden Sveps lediganslår ett vikariat inom

Uppsökande ungdomsarbete

under tiden 22.2.2021 – 21.2.2022

Som anställd inom det uppsökande ungdomsarbetet är dina arbetsuppgifter att handleda och stöda unga som saknar arbete eller studieplats och hjälpa dessa finna de tjänster som de är i behov av. Du arbetar utgående från den ungas behov och förutsättningar samt förbereder den unga att ta emot rätt sorts stöd. Arbetet är självständigt i dialog med den unga, med ett nära samarbete med uppsökande teamet samt med Sveps övriga personal. En väsentlig del av arbetet är nätverksarbete och samarbete med olika instanser. Du arbetar i arbetspar med övrig personal på Sveps.


Kontakt

Vid eventuella frågor gällande jobb vid Prakticum kan du kontakta vår HR-ledare Helen Grönqvist-Lönnroos som ger dig mer information. Du kan nå henne även på numret 041 730 2421.