Elinstallationer

Elinstallationer

Vi gör elinstallationer i egnahemshus, gör tilläggsinstallationer, utför elsaneringar och reparerar hushållsapparater.

För mer information, ta kontakt med

  • Pontus Johansson
  • 0400 581 603
  • pontus.johansson(a)prakticum.fi

Kontakt

  • Helsingforsenheten
  • Jan-Magnus Janssons plats 5
  • 00560 Helsingfors
  • tfn 020 769 9700

Sök på prakticum.fi: