Stäng

Innehåll

Pappersfakturor

Ifall Din organisation inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor, kan Du även skicka dem per post eller e-post. Följande adresser och anvisningar gäller från och med 1.1.2023:

A) Postadress

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
##003716483625##
PL 683
00026 BASWARE

B) E-postadress

[email protected]

E-posträkningarna ska adresseras såhär:

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
##003716483625##
PL 683
00026 BASWARE

  • Fakturan ska bifogas e-postmeddelandet i PDF-format (övriga format kan vi inte behandla).
  • Skicka endast en faktura per PDF-fil.
  • Skicka max 100 PDF-filer (dvs räkningar) per e-postmeddelande.
  • PDF-filerna ska ha individuella namn, utan skandinaviska tecken eller mellanslag. Tillåtna tecken är: [A-Z], [a-z], [0-9], [.], [_].
  • E-postmeddelandet ska endast innehålla fakturan som PDF-bilaga, i övrigt ska meddelandet vara tomt.
  • Notera att också en automatisk underskrift eller annan bild i meddelandet kan göra att räkningen inte går igenom.
  • E-postmeddelande får inte vara större än 5 Mb
  • Skicka fakturan från en sådan e-postadress att Du kan nås av eventuella felmeddelanden.
  • Då räkningen gått igenom får Du ett meddelande på engelska som berättar att räkningen har mottagits och är under behandling.

OBS! Adresserna gäller enbart fakturor. All övrig post ska fortsättningsvis skickas till Prakticums vanliga postadress (Jan-Magnus Jansson plats 5).