Stäng

Innehåll

Integritetspolicy för prakticum.fi och sociala medier

A. Introduktion

Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

B. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem
 2. information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar
 3. information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress
 4. information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida, till exempel ditt namn, kön, relationsstatus, din födelsedag, dina profilbilder, intressen, hobbyer samt uppgifter om din utbildning och anställning
 5. information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress
 6. information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster
 7. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den
 8. information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress och e-postadress
 9. information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg
 10. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata
 11. all annan personlig information som du skickar till oss

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

C. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. att administrera vår hemsida och verksamhet
 2. att anpassa vår hemsida åt dig
 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida
 4. att skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig
 5. att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida
 6. att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från di;
 7. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften
 8. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt
 9. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet)
 10. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation)
 11. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen)
 12. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida
 13. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier
 14. att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst)
 15. annan användning

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

D. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag
 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken)
 4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja
 5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

E. Internationell dataöverföring

Uppgifter kan överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast enligt de grunder som dataskyddslagstiftningen förutsätter till exempel när tjänstetillhandahållare behandlar personuppgifter.

Vi kan också delvis utkontraktera behandlingen av personuppgifter till en tredje part, varvid vi med hjälp av avtalsarrangemang garanterar att personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen och på korrekt sätt.

 1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
 2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
 3. Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
 4. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt E.

F. Bevarande av personlig information

 1. Detta avsnitt F beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
 2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
 3. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt F, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter
  1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag
  2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden
  3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

G. Din personliga informations säkerhet

 1. Vi vidtar rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 3. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

H. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

I. Dina rättigheter

Läs mer om dina rättigheter i Prakticums integritetspolicy

J. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

K. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

L. Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

 • Prakticum använder kakor för att förbättra användarupplevelsen i nättjänsterna. Mer information om kakor finns i fönstret för kakinställningar, där du också ser en lista över alla kakor som används på webbplatsen och kan ändra ditt godkännande gällande användning av kakor.
 • Prakticum använder uppgifter som samlats in genom Google Analytics för att utvärdera användningen av webbplatsen och sammanställa användningsrapporter. Google Analytics samlar inte in personuppgifter. IP-adresserna har anonymiserats.
 • Prakticum använder pixlar från Meta och Snapchat. Pixeln kopplar ihop besöket på webbplatsen med användaren på Meta och Snapchat och ger oss möjlighet att följa konverteringarna för vår Meta- och Snapchat-reklam, optimera våra annonser utifrån information som samlas in av Meta och Snapchat, bygga en publik för kommande annonskampanjer samt rikta reklam till sådana användare som har besökt vår webbplats. Meta- och Snapchat-pixlarna aktiveras när användaren godkänner marknadsföringskakor.
 • Prakticum använder verktyget Hotjar för analys av besökarflöden och för enkäter och formulär för användarfeedback. Informationen hjälper oss att se vilket innehåll som är intressant för våra besökare och rapportera felaktigheter. Hotjar skapar kakor när du besöker prakticum.fi, samt när du klickar på och/eller svarar på en användarundersökning. Informationen vidarebefordras till Hotjar. All data presenteras i anonymiserad form och verktyget tar bort de sista siffrorna i IP-adressen innan lagring.

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

 • i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 )
 • i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”
 • i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”

Tar du bort kakor kan det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.