Stäng

Innehåll

Handledare och bedömare

Utbilda dig kostnadsfritt hos oss och bli arbetsplatshandledare för branschens nya talanger!

Utbildningsort

På distans

Ansökan

Kontinuerlig

Kontakt

Ledare för arbetslivstjänster
Gisela Andergård-Heiskanen
050 4414 334
gisela.heiskanen@prakticum.fi

I korthet Utbildningen består av Studiestart

I korthet

Då du fortbildar dig till arbetsplatshandledare får du en introduktion i vad lärande i arbetslivet innebär, tips för hur du handleder studerande samt hur man bedömer kunnandet vid yrkesprov.

Som arbetsplatshandledare är du speciellt viktig i och med att du är den som handleder studerande i förvärvandet av kunnande. Du är även som yrkesman eller -kvinna en stark förebild och inverkar på studerandes bild av branschen. Samtidigt fungerar du som kontaktperson mellan arbetsplatsen och läroanstalten.

 

Läs mer i eller ladda ner vår PDF: Arbetsplatshandledning – Info Till Arbetslivet

Utbildningen består av

Vi erbjuder olika former av fortbildning utgående från behovet för dig och din arbetsplats. Nedan kan du bekanta dig med olika alternativ som Prakticum erbjuder arbetslivet:

  • Gemensam modell, handledning och bedömning
  • Skräddarsydd fortbildning utgående från arbetsplatsen behov
  • Arbetsplatshandledning och branschspecifikt kunnande
  • Arbetsplatshandledarens webbfortbildning (ca 8 h)
  • Bekanta dig självständigt med det nationella materialet för arbetsplatser

Introduktionen och utbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Vi behöver minst 8 deltagare per tillfälle för att fortbildningen ordnas.

Deltagarantal

8 +

Minst 8 deltagare behövs

Studiestart

  • 12.10 kl. 16-19
  • 30.11 kl. 16-19

Gemensam modell -tillfällen ordnas som webbinarium i Teams.