Rekryteringstjänster

Rekryteringstjänster

Prakticum vill gärna att arbetslivet och studerande möts och tillsammans kan tillfredsställa arbetsmarknadens behov.

Vi erbjuder kostnadsfri arbetsplatsannonsering bland både våra nuvarande studerande och utexaminerade alumner. Vi använder rekryteringsverktyget LAURA™ för marknadsföring och distribution av jobbmöjligheter. Ifall ert behov av rekryteringstjänster involverar även kandidatevaluering samt –presentation, skräddarsyr vi en kostnadseffektiv helhet för er som kvalitetsmässigt konkurrerar med rekryteringsbranschen.

Sök på prakticum.fi: