Personalfortbildning

Personalfortbildning

Vi erbjuder ett mångsidigt utbud av högklassig fortbildning, bl.a. serverings- och hygienpass, certifikat för heta arbeten, KNX, första hjälp, läkemedelsbehandling, vård i livets slutskede, injektionsteori och mycket mer.

Ifall ert behov av fortbildning även involverar kartläggning av er personals nuvarande kunnande, så kan vi tillsammans bearbeta en lösning för att fastställa er organisations utvecklings- och utbildningsbehov på både kort och lång sikt.

Sök på prakticum.fi: