Stäng

Innehåll

Prakticums nya styrelseordförande vald

En ny ordförande för Prakticums styrelse valdes på extra bolagsstämma 

Styrelsen för Prakticum, Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, höll en extra bolagsstämma idag 15.2.2024. På bolagsstämman valdes Tom Böhling till ny ordförande för Prakticums styrelse.

En ny styrelseordförande valdes på grund av att Prakticums tidigare ordförande Georg Henrik Wrede avgick som Folkhälsans vd 12.1.2024. Folkhälsan är Prakticums största ägare och äger 45% av aktierna i bolaget.

Tom Böhling är prorektor vid medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet och sedan 2020 ledamot i Samfundet Folkhälsans styrelse.

Uppdaterad: 15.2.2024