Stäng

Innehåll

Dimission 16.12.2022

Du är varmt välkommen att fira din examen på Prakticums dimission fredagen 16.12.2022. Dimissionen är riktad till dimittander och 2–3 anhöriga, examenshandledare, arbetsplatsutbildare.

Stort grattis till dig som blir utexaminerad!

Fredagen 16.12.2022 kl.14:00 har vi en småskalig dimission i Helsingfors. Även Borgåstuderande är välkomna att delta. Dimissionen räknas ta under en timme.

Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors

Meddela oss om du tänker komma på dimissionen eller inte genom att fylla i följande formulär. Meddela oss senast onsdagen 14.12.2022

Om dimissionen

 • Alla studerande kommer att dimitteras på samma gång, både våra unga och vuxna studerande.
 • Meddela oss om du tänker komma på dimissionen eller inte. Meddela oss senast onsdagen 14.12.2022.
 • Mediastuderande kommer att fotografera tillställningen. Då tillställningen är av allmänt intresse kommer vi att publicera bilder från dimissionen både på sociala medier och vår webbsida.
 • Har du specifika frågor angående dimissionen kan du alltid fråga din examenshandledare eller skolans personal. Här är några allmänna direktiv:
  • Ta med dig enbart examenshatten, lämna asken hemma
  • Dimissionen ha fri placering, dvs du kan sätta dig var du vill
  • Vid dimitteringen och utdelningen av betyg går alla inom samma utbildning upp och får sitt betyg på samma gång
 • Det finns begränsat med parkeringsplatser intill Prakticum i Helsingfors. Du har dock tre alternativ:
  • Du kan köra in på personalparkeringen (förbi Arcadas byggnad och bommen)
  • Parkera utanför Prakticums bilverkstad Fixus och be om en parkeringslapp av skolans personal
  • Parkera i Arabia köpcentrets parkeringshall. 2 timmar gratis parkering

Innan du blir utexaminerad vill vi även uppmärksamma dig på några andra saker:

Besvara den nationella sluenkäten för studerande

Studerandes slutenkät besvaras inom 30 dagar från att målet med studierna uppnåtts. Du får mera information av din examenshandledare. Resultaten från den nationella enkäten används till att utveckla kvaliteten på utbildningen och säkerställa yrkesutbildningens kommande finansiering.

Ditt användarkonto stängs

Prakticums IT-team påminner om att ditt användarkonto samt skolepost kommer att stängas. Detta betyder att du innan dess bör spara viktiga filer, skolarbeten och eposter på ett annat ställe, annars går de förlorade. IT har inte möjlighet att få fram informationen efter att dina konton är avstängda.

Lämna tillbaka skåpnyckel och annan egendom

Ifall du har en skåpnyckel ska du lämna den tillbaka. Lämna även tillbaka annat du lånat från skolan, exempelvis skyddsvästar eller verktyg.

Tillstånd att publicera ditt namn

Prakticum vill gärna uppmärksamma alla utexaminerade under läsåret 2022-2023. Listan på utexaminerade kommer bland annat att publiceras på vår webbsida och i massmedia. Listan publiceras oftast vid anslutning till vårens dimission 2023.

Kom ihåg att kruxa i blanketten i Wilma för att ditt namn ska komma med på listan.

Prakticum vill också hålla kontakten med sina gamla studerande. Samma gäller här: kom ihåg att kruxa i blanketten i Wilma.

God fortsättning och massor med lycka till!

Uppdaterad: 5.12.2022