Kontakt

Kontakt

Sök i personalen:

Mikael Aaltonen

 • Ansvarsområde: Timlärare i bisyssla, media
 • Telefonnummer: -
 • E-post: mikael.aaltonen(a)prakticum.fi

Tariku "Tarre" Ahlfors

 • Ansvarsområde: Sveps – Verksamhetsledare
 • Telefonnummer: 050 343 7676
 • E-post: tariku.ahlfors(a)sveps.fi

Amy Albrecht

 • Ansvarsområde: Timlärare i bisyssla, affärsverksamhet
 • Telefonnummer: -
 • E-post: amy.albrecht(a)prakticum.fi

Peter Ammondt

 • Ansvarsområde: Lärare, Samhällskunskap
 • Förkortning: PA
 • Telefonnummer: 050 408 0340
 • E-post: peter.ammondt(a)prakticum.fi

Gisela Andergård-Heiskanen

 • Ansvarsområde: Utbildningsplanerare, ansvarig för läroavtal
 • Förkortning: GIAN
 • Telefonnummer: 050 441 4334
 • E-post: gisela.andergard-heiskanen(a)prakticum.fi

Laila Andersson

 • Ansvarsområde: Rektor/VD
 • Förkortning: LA
 • Telefonnummer: 050 2270
 • E-post: laila.andersson(a)prakticum.fi

Pär Andersson

 • Ansvarsområde: Lärare, kombistudier i modersmål
 • Förkortning: PÄAN
 • Telefonnummer: -
 • E-post: par.andersson(a)helsinge.fi

Christan Aspenström

 • Ansvarsområde: Lärare, Bilteknik
 • Förkortning: CAS
 • Telefonnummer: 041 730 0939
 • E-post: christian.aspenstrom(a)prakticum.fi

Johanna Baarman

 • Ansvarsområde: Sveps - Uppsökande ungdomsarbete
 • Telefonnummer: 050 555 9126
 • E-post: johanna.baarman(a)sveps.fi

Jana Bajram

 • Ansvarsområde: Sveps – Social tränare, Projektet Startsteget (FinFami Nyland rf)
 • Telefonnummer: 050 562 7043
 • E-post: jana.bajram(a)sveps.fi

Barbro Björk-Sinisalo

 • Ansvarsområde: Planerare, kombistudier
 • Förkortning: BABS
 • Telefonnummer: 040 542 6400
 • E-post: barbro.bjork-sinisalo(a)prakticum.fi

Bo-Henrik Björkell

 • Ansvarsområde: Lärare, bilteknik
 • Telefonnummer: 0444314615
 • E-post: bo-henrik.bjorkell(a)prakticum.fi

Axel Blomqvist

 • Ansvarsområde: Kock
 • Telefonnummer: 044 481 1645
 • E-post: axel.blomqvist(a)prakticum.fi

Tea Brusas

 • Ansvarsområde: Lärare, Social- och hälsovård
 • Förkortning: TEBR
 • Telefonnummer: 040 480 5200
 • E-post: tea.brusas(a)prakticum.fi

Jens Brännback

 • Ansvarsområde: Lärare och projektansvarig, Spelproduktion
 • Förkortning: JEB
 • Telefonnummer: 050 304 0210
 • E-post: jens.brannback(a)prakticum.fi

Marcus Bärlund

 • Ansvarsområde: Systemstöd
 • Telefonnummer: 041 730 1647
 • E-post: marcus.barlund(a)prakticum.fi

Carita Böckerman-Oksanen

 • Ansvarsområde: Frisörlärare
 • Förkortning: CBO
 • Telefonnummer: 0400 247 379
 • E-post: carita.bockerman(a)prakticum.fi

Jenny Calenius

 • Ansvarsområde: Lärare, Social- och hälsovård
 • Förkortning: JC
 • Telefonnummer: 0400 240 588
 • E-post: jenny.calenius(a)prakticum.fi

Cecilia Clayhills

 • Ansvarsområde: Skolpsykolog, Borgåenheten
 • Telefonnummer: 040 681 1945
 • E-post: cecilia.clayhills(a)prakticum.fi

Sanna Collanus

 • Ansvarsområde: Lärare, Social- och hälsovård
 • Förkortning: SACO
 • Telefonnummer: 0400 247 277
 • E-post: sanna.collanus(a)prakticum.fi

Matilda Derefalk

 • Ansvarsområde: Skolpsykolog, Helsingforsenheten
 • Telefonnummer: tfn 040-6433008
 • E-post: matilda.derefalk(a)prakticum.fi

Maarit Ehnberg

 • Ansvarsområde: Lärare, Restaurang och catering
 • Förkortning: MAE
 • Telefonnummer: 0400 247 269
 • E-post: maarit.ehnberg(a)prakticum.fi

Viveka Eriksson

 • Ansvarsområde: Psykiatrisk sjukskötare (Helsingfors)
 • Telefonnummer: 040 336 0188
 • E-post: viveka.eriksson(a)prakticum.fi

Birgitta Eriksson

 • Ansvarsområde: Lärare, Matematik, fysik och kemi
 • Förkortning: BIER
 • Telefonnummer: 050 401 9066
 • E-post: birgitta.eriksson(a)prakticum.fi

Mikael Eskman

 • Ansvarsområde: Lärare, Restaurang och catering
 • Förkortning: MES
 • Telefonnummer: 0400 247 264
 • E-post: mikael.eskman(a)prakticum.fi

Ben Fagerström

 • Ansvarsområde: Lärare, Företagsverksamhet
 • Förkortning: BF
 • Telefonnummer: 0400 247 261
 • E-post: ben.fagerstrom(a)prakticum.fi

Stina Forsberg

 • Ansvarsområde: Lärare (social- och hälsovård)
 • Förkortning: STIFO
 • Telefonnummer: 050 512 7755
 • E-post: stina.forsberg(a)prakticum.fi

Jouko Forsgren

 • Ansvarsområde: Fastighetsservice, underhållsarbeten och reparationer
 • Telefonnummer: 040 675 5554
 • E-post: jouko.forsgren(a)arcadanova.fi

Susanne Forsgren

 • Ansvarsområde: Husmor
 • Förkortning: FOSU
 • Telefonnummer: 050 449 1062
 • E-post: susanne.forsgren(a)prakticum.fi

Micael Forsstedt

 • Ansvarsområde: Dataskyddsombud (DPO), Ledare för IT, Lärare (elteknik), KNX tutor
 • Förkortning: MF
 • Telefonnummer: 040 547 7365
 • E-post: micael.forsstedt(a)prakticum.fi

Sonja Fraile

 • Ansvarsområde: Lärare, Social- och hälsovård
 • Förkortning: SOFR
 • Telefonnummer: 0400 247 380
 • E-post: sonja.fraile(a)prakticum.fi

Pia Fridolfsson

 • Ansvarsområde: Lärare, Restaurang- och catering
 • Förkortning: PIFR
 • Telefonnummer: 0400 247 295
 • E-post: pia.fridolfsson(a)prakticum.fi

Sebastian Geust

 • Ansvarsområde: Lärare, Matematik
 • Förkortning: SEGE
 • Telefonnummer: 041 730 0904
 • E-post: sebastian.geust(a)prakticum.fi

Leonie Grahne-Seistola

 • Ansvarsområde: Resurslärare, Företagsverksamhet
 • Förkortning: GSL
 • Telefonnummer: 050 331 2297
 • E-post: leonie.seistola(a)prakticum.fi

Veronica Grundström

 • Ansvarsområde: Lärare, Företagsverksamhet
 • Förkortning: VG
 • Telefonnummer: 0400 247 270
 • E-post: veronica.grundstrom(a)prakticum.fi

Mathias Grönqvist

 • Ansvarsområde: Systemexpert
 • Förkortning: MAGR
 • Telefonnummer: 040 828 1500
 • E-post: mathias.gronqvist(a)prakticum.fi

Ali Grönqvist

 • Ansvarsområde: matematiklärare, kombistudier
 • Telefonnummer: -
 • E-post: ali.gronqvist(a)helsinge.fi

Susanna Grönroos

 • Ansvarsområde: Sveps – Arbetslivstränare, NonStop
 • Telefonnummer: 050 325 2325
 • E-post: susanna.gronroos(a)sveps.fi

Sam Grönstrand

 • Ansvarsområde: Karriärvägledare; restaurang- och cateringbranschen, teknik samt social- och hälsovård (Helsingfors, Borgå)
 • Förkortning: SG
 • Telefonnummer: 0400 247 273
 • E-post: sam.gronstrand(a)prakticum.fi

Robin Gästgifvars

 • Ansvarsområde: Butiksansvarig
 • Förkortning: ROGÄ
 • Telefonnummer: 040 535 4400

Jennie Hamro

 • Ansvarsområde: Resurslärare, Företagsverksamhet
 • Förkortning: JENH
 • Telefonnummer: 0400 247 289
 • E-post: jennie.hamro(a)prakticum.fi

Daniel Hanslin

 • Ansvarsområde: resurslärare, teknik
 • Telefonnummer: 0504677290
 • E-post: daniel.hanslin(a)prakticum.fi

Sara Holfve

 • Ansvarsområde: Engelskalärare, kombistudier
 • Telefonnummer: -
 • E-post: sara.holfve(a)helsinge.fi

Nico Holm

 • Ansvarsområde: Systemexpert
 • Telefonnummer: 050 505 8451
 • E-post: nico.holm(a)prakticum.fi

Stefan Holmqvist

 • Ansvarsområde: Lärare, Bilteknik
 • Förkortning: SH
 • Telefonnummer: 040 701 6853
 • E-post: stefan.holmqvist(a)prakticum.fi

Kenneth Itäinen

 • Ansvarsområde: Lärare
 • Förkortning: KEIT
 • Telefonnummer: 041 730 0733
 • E-post: kenneth.itainen(a)prakticum.fi

Malin Jalas

 • Ansvarsområde: Kock
 • Telefonnummer: 041 730 1087
 • E-post: malin.jalas(a)prakticum.fi

Malin Jalas

 • Ansvarsområde: Kock
 • Telefonnummer: 041 730 1087
 • E-post: malin.jalas(a)prakticum.fi

Pontus Johansson

 • Ansvarsområde: Lärare (elteknik)
 • Förkortning: PJ
 • Telefonnummer: 0400 581 603
 • E-post: pontus.johansson(a)prakticum.fi

Magdalena Johansson

 • Ansvarsområde: Timlärare i bisyssla, social- och hälsovård
 • Telefonnummer: -
 • E-post: magdalena.johansson(a)prakticum.fi

Lasse Kalmari

 • Ansvarsområde: Kock
 • Telefonnummer: 020 7699 736
 • E-post: lasse.kalmari(a)prakticum.fi

Sigrid Kivekäs

 • Ansvarsområde: Lärare, Företagsverksamhet
 • Förkortning: SK
 • Telefonnummer: 0400 247 255
 • E-post: sigrid.kivekas(a)prakticum.fi

Marika Koivunporras-Jansén

 • Ansvarsområde: Ledare för studerandevården, projektkoordinator
 • Telefonnummer: 050 574 4974
 • E-post: marika.koivunporras-jansen(a)prakticum.fi

Anna-Reetta Kokkonen

 • Ansvarsområde: Lärare, Finska, spanska
 • Förkortning: ARKO
 • Telefonnummer: 040 352 5525
 • E-post: anna-reetta.kokkonen(a)prakticum.fi

Holger Koroleff

 • Ansvarsområde: Lärare, Företagsverksamhet
 • Förkortning: HKO
 • Telefonnummer: 0400 247 267
 • E-post: holger.koroleff(a)prakticum.fi

Anneli Koskinen

 • Ansvarsområde: Ekonomichef
 • Förkortning: AK
 • Telefonnummer: 050 530 0138
 • E-post: anneli.koskinen(a)prakticum.fi

Matilda Kosonen

 • Ansvarsområde: Lärare, Restaurang- och cateringbranschen
 • Telefonnummer: 044 431 4630
 • E-post: matilda.kosonen(a)prakticum.fi

Åsa Krook

 • Ansvarsområde: Teamledare, Restaurang- och cateringbranschen
 • Förkortning: ÅK
 • Telefonnummer: 044 431 4465
 • E-post: asa.krook(a)prakticum.FI

Markus Kuvaja

 • Ansvarsområde: Lärare, Automation
 • Förkortning: MAKU
 • Telefonnummer: 040 708 1004
 • E-post: markus.kuvaja(a)prakticum.fi

Rasmus Kyllönen

 • Ansvarsområde: Lärare, media
 • Telefonnummer: 050 524 7919
 • E-post: rasmus.kyllonen(a)prakticum.fi

Susanne Lagerqvist

 • Ansvarsområde: Lärare, Engelska, tyska
 • Förkortning: SL
 • Telefonnummer: 0400 247 274
 • E-post: susanne.lagerqvist(a)prakticum.fi

Mari Lahtimaa

 • Ansvarsområde: Timlärare, Social- och hälsovård
 • Förkortning: MALA
 • Telefonnummer: 050 300 0613
 • E-post: mari.lahtimaa(a)prakticum.fi

Charlotta Laukkanen

 • Ansvarsområde: Timlärare i huvudsyssla, social- och hälsovård
 • Telefonnummer: 050 438 7695
 • E-post: charlotta.laukkanen(a)prakticum.fi

Maria Lempinen

 • Ansvarsområde: Frisörlärare
 • Förkortning: MALEM
 • Telefonnummer: 040 160 1400
 • E-post: maria.lempinen(a)prakticum.fi

Ida-Lotta Lind

 • Ansvarsområde: Kommunikations- och marknadsföringsansvarig
 • Telefonnummer: 050 466 1966
 • E-post: ida-lotta.lind(a)prakticum.fi

Camilla Lindholm

 • Ansvarsområde: Kosmetologlärare
 • Förkortning: CL
 • Telefonnummer: 0400 247 377
 • E-post: camilla.lindholm(a)prakticum.fi

Erika Lindholm

 • Ansvarsområde: Hälsovårdare (Borgå)
 • Telefonnummer: 040 4899692
 • E-post: erika.lindholm(a)prakticum.fi

Christoffer Lindroos

 • Ansvarsområde: Systemexpert
 • Telefonnummer: 040 350 3400
 • E-post: christoffer.lindroos(a)prakticum.fi

Monica Lindström

 • Ansvarsområde: Lärare och hygienkompetenstestare
 • Förkortning: ML
 • Telefonnummer: 041 7300636
 • E-post: monica.lindstrom(a)prakticum.fi

Heidi Linko

 • Ansvarsområde: Lärare (matematik, fysik, kemi)
 • Förkortning: HL
 • Telefonnummer: 0400 247 276
 • E-post: heidi.linko(a)prakticum.fi

Benita Loman

 • Ansvarsområde: Studiesekreterare (Borgå)
 • Förkortning: BELO
 • Telefonnummer: 0400 247 299
 • E-post: benita.loman(a)prakticum.fi

Helena Lundberg

 • Ansvarsområde: Koordinator för PUSH
 • Telefonnummer: 050 431 6511
 • E-post: helena.lundberg(a)prakticum.fi

Niklas Långström

 • Ansvarsområde: Huvudplanerare, studiebyrån
 • Förkortning: NL
 • Telefonnummer: 0400 247 254
 • E-post: niklas.langstrom(a)prakticum.fi

Mattias Lönnroth

 • Ansvarsområde: Lärare (gymnastik, hälsokunskap)
 • Förkortning: MATLÖ
 • Telefonnummer: 050 411 2091
 • E-post: mattias.lonnroth(a)prakticum.fi

Mona Mether

 • Ansvarsområde: Utbildare
 • Förkortning: MM
 • Telefonnummer: 0400 247 279
 • E-post: mona.mether(a)prakticum.fi

Mina Miettinen

 • Ansvarsområde: Karriärvägledare; merkonom, media, fordonsmekaniker, ICT och datanom, Push! samt hår- och skönhetsbranschen (Helsingfors)
 • Förkortning: MMI
 • Telefonnummer: 0400 247 258
 • E-post: mina.miettinen(a)prakticum.fi

Christian Mikander

 • Ansvarsområde: Utvecklingsplanerare
 • Telefonnummer: 050 2070
 • E-post: christian.mikander(a)prakticum.fi

Jan Molin

 • Ansvarsområde: Lärare, Företagsverksamhet
 • Förkortning: JAMO
 • Telefonnummer: 0400 247 259
 • E-post: jan.molin(a)prakticum.fi

Mika Nenonen

 • Ansvarsområde: Lärare, Datanom
 • Förkortning: MINE
 • Telefonnummer: 050 575 2488
 • E-post: mika.nenonen(a)prakticum.fi

Jan-Ole Nordlin

 • Ansvarsområde: Lärare (media)
 • Förkortning: JON
 • Telefonnummer: 0400 247 253
 • E-post: jan-ole.nordlin(a)prakticum.fi

Siv Nygård

 • Ansvarsområde: Köksbiträde
 • Telefonnummer: 041 730 1087
 • E-post: siv.nygard(a)prakticum.fi

Marika Nylund

 • Ansvarsområde: Ekonomisekreterare
 • Förkortning: NYLMA
 • Telefonnummer: 050 432 0260
 • E-post: marika.nylund(a)prakticum.fi

Karl-Erik Nylund

 • Ansvarsområde: Prorektor, ansvar för branscherna inom Skönhet, Naturvetenskap och Teknik
 • Förkortning: KEN
 • Telefonnummer: 050 330 4421
 • E-post: karl-erik.nylund(a)prakticum.fi

Björn, "Nalle" Nylund

 • Ansvarsområde: Idrottskoordinator
 • Förkortning: NANY
 • Telefonnummer: 0400 247 250
 • E-post: bjorn.nylund(a)prakticum.fi

Jan Nyman

 • Ansvarsområde: Lärare, Restaurang och catering
 • Förkortning: JN
 • Telefonnummer: 040 482 4040
 • E-post: jan.nyman(a)prakticum.fi

Petra Nyman

 • Ansvarsområde: Kurator
 • Telefonnummer: 050 550 7089
 • E-post: petra.nyman(a)prakticum.fi

Lotta Ora

 • Ansvarsområde: Sveps – Social tränare, Projektet Startsteget (FinFami Nyland rf)
 • Telefonnummer: 040 150 3604
 • E-post: lotta.ora(a)sveps.fi

Ville Peltonen

 • Ansvarsområde: Jobbcoach/arbetslivstränare
 • Telefonnummer: 050 555 0741
 • E-post: ville.peltonen(a)sveps.fi

Aino Pitkäniemi

 • Ansvarsområde: Finskalärare, kombistudier
 • Telefonnummer: -
 • E-post: ainopitkniemi(a)gmail.com

Minna Rehnstrand

 • Ansvarsområde: Lärare, Social- och hälsovård
 • Förkortning: MIRE
 • Telefonnummer: 0400 247 009
 • E-post: minna.rehnstrand(a)prakticum.fi

Jonna Riska

 • Ansvarsområde: Utbildningskoordinator
 • Förkortning: JR
 • Telefonnummer: 040 160 1200
 • E-post: jonna.riska(a)prakticum.fi

Robin Ruohonen

 • Ansvarsområde: Civiltjänstgörare
 • Telefonnummer: -
 • E-post: robin.ruohonen(a)prakticum.fi

Wille Saastamoinen

 • Ansvarsområde: Ekonomisekreterare
 • Telefonnummer: 050 574 3034
 • E-post: wille.saastamoinen(a)prakticum.fi

Yasmin Samaletdin

 • Ansvarsområde: Valma Handledare
 • Förkortning: YASA
 • Telefonnummer: 041 730 0635
 • E-post: yasmin.samaletdin(a)prakticum.fi

Kati Sarkala

 • Ansvarsområde: Lärare (social- och hälsovård)
 • Förkortning: KASA
 • Telefonnummer: 050 4117587
 • E-post: Kati.Sarkala(a)prakticum.fi

Charlotta Savin

 • Ansvarsområde: Internationell koordinator
 • Telefonnummer: 041 730 0735
 • E-post: charlotta.savin(a)prakticum.fi

Nina Sederholm

 • Ansvarsområde: Lärare, Media
 • Förkortning: NISE
 • Telefonnummer: 0400 241 278
 • E-post: nina.sederholm(a)prakticum.fi

Annika Sederholm

 • Ansvarsområde: Utbildare
 • Telefonnummer: 050 441 3750
 • E-post: annika.sederholm(a)prakticum.fi

Roy Siljamäki

 • Ansvarsområde: Lärare (företagsverksamhet)
 • Förkortning: ROSI
 • Telefonnummer: 040 770 3337
 • E-post: roy.siljamaki(a)prakticum.fi

Maria Silvola

 • Ansvarsområde: Kosmetologlärare
 • Förkortning: MS
 • Telefonnummer: 0400 247 378
 • E-post: maria.silvola(a)prakticum.fi

Patrick Sinervo

 • Ansvarsområde: Lärare (ICT)
 • Förkortning: PASI
 • Telefonnummer: 0400 247 262
 • E-post: patrick.sinervo(a)prakticum.fi

Lotta Sjöblom

 • Ansvarsområde: Prorektor, ansvar för arbetslivstjänster, restaurang- och cateringbranschen, gemensamma ämnen
 • Förkortning: LOSJ
 • Telefonnummer: 050 462 4828
 • E-post: lotta.sjoblom(a)prakticum.fi

Heidi Sjöblom

 • Ansvarsområde: Lärare (modersmål)
 • Förkortning: HSJ
 • Telefonnummer: 050 569 6003
 • E-post: heidi.sjoblom(a)prakticum.fi

Lotta Sjöholm

 • Ansvarsområde: Lärare (hotellservice)
 • Förkortning: LOS
 • Telefonnummer: 0400 247 272
 • E-post: lotta.sjoholm(a)prakticum.fi

Robert Sjöholm

 • Ansvarsområde: Lärare (elteknik)
 • Förkortning: RS
 • Telefonnummer: 0400 247 292
 • E-post: robert.sjoholm(a)prakticum.fi

Pontus Sjöström

 • Ansvarsområde: Ledare för arbetslivssamarbetet
 • Förkortning: POSJ
 • Telefonnummer: 050 2210
 • E-post: pontus.sjostrom(a)prakticum.fi

Thomas Skogström

 • Ansvarsområde: Lärare (elteknik, ICT)
 • Förkortning: TS
 • Telefonnummer: 050 435 6005
 • E-post: thomas.skogstrom(a)prakticum.fi

Birgitta Stenberg

 • Ansvarsområde: Speciallärare
 • Förkortning: BS
 • Telefonnummer: 0400 247 268
 • E-post: birgitta.stenberg(a)prakticum.fi

Jan-Peter Stenvall

 • Ansvarsområde: Lärare (modersmål)
 • Förkortning: JPST
 • Telefonnummer: 0400 247 238
 • E-post: jan-peter.stenvall(a)prakticum.fi

Marcus Storbjörk

 • Ansvarsområde: Yrkesman
 • Förkortning: MAST
 • Telefonnummer: 040 357 7700

Monica Ståhlberg-Singh

 • Ansvarsområde: Lärare (social- och hälsovård)
 • Förkortning: MSS
 • Telefonnummer: 0400 247 287
 • E-post: monica.stahlberg-singh(a)prakticum.fi

May Suikkanen

 • Ansvarsområde: Frisörlärare
 • Förkortning: MAS
 • Telefonnummer: 0400 949 582
 • E-post: may.suikkanen(a)prakticum.fi

Gillan Suvisaari

 • Ansvarsområde: Hälsovårdare i Helsingforsenheten
 • Telefonnummer: 050 345 2485
 • E-post: gillan.suvisaari(a)hel.fi

Ros-Marine Sällström

 • Ansvarsområde: Sveps – Uppsökande ungdomsarbete
 • Telefonnummer: 050 568 1886
 • E-post: ros-marine.sallstrom(a)sveps.fi

Jenni Taakala

 • Ansvarsområde: Utvecklingsplanerare
 • Förkortning: JETA
 • Telefonnummer: 050 432 7467
 • E-post: jenni.taakala(a)prakticum.fi

Maria Tallberg-Kaunismäki

 • Ansvarsområde: Lärare, Modersmål
 • Förkortning: MARTA
 • Telefonnummer: 050 511 5363
 • E-post: maria.tallberg-kaunismaki(a)prakticum.fi

Jonas Tuominen

 • Ansvarsområde: Lärare, Media
 • Förkortning: JT
 • Telefonnummer: 0400 248 960
 • E-post: jonas.tuominen(a)prakticum.fi

Dan Vainio

 • Ansvarsområde: Lärare (företagsverksamhet)
 • Förkortning: DV
 • Telefonnummer: 040 525 4864
 • E-post: dan.vainio(a)prakticum.fi

Tiisa Vasara

 • Ansvarsområde: Lärare (social- och hälsovård)
 • Förkortning: TIVA
 • Telefonnummer: 0400 247 294
 • E-post: tiisa.vasara(a)prakticum.fi

Anu Virtanen

 • Ansvarsområde: Timlärare i bisyssla, social- och hälsovård
 • Telefonnummer: -
 • E-post: anu.virtanen(a)prakticum.fi

Michael von Bell

 • Ansvarsområde: Säkerhetsansvarig, Arbetarskydd och Lärare (ICT)
 • Förkortning: MVB
 • Telefonnummer: 040 767 1009
 • E-post: michael.vonbell(a)prakticum.fi

Gina von Schoultz

 • Ansvarsområde: Kurator (Borgå)
 • Förkortning: GISC
 • Telefonnummer: 040 489 5757
 • E-post: gina.vonschoultz(a)prakticum.fi

Nina Väyrynen

 • Ansvarsområde: Lärare i gymnastik och hälsokunskap
 • Telefonnummer: 0400 247 271
 • E-post: nina.vayrynen(a)prakticum.fi

Paul Wallin

 • Ansvarsområde: Lärare (datanom)
 • Förkortning: PW
 • Telefonnummer: 0400 247 495
 • E-post: paul.wallin(a)prakticum.fi

Yvonn Welander

 • Ansvarsområde: Lärare, Social- och hälsovård
 • Telefonnummer: 050 525 2891
 • E-post: yvonn.welander(a)prakticum.fi

Tom Westerén

 • Ansvarsområde: Modersmålslärare
 • Telefonnummer: 041 730 0736
 • E-post: tom.westeren(a)prakticum.fi

Camilla Westerholm

 • Ansvarsområde: Sveps - Individuell handledare (Nonstop)
 • Telefonnummer: 050 494 1742
 • E-post: camilla.westerholm(a)sveps.fi

Mikael Westerlund

 • Ansvarsområde: Lärare, el - och automation
 • Förkortning: MIWE
 • Telefonnummer: 041 730 1212
 • E-post: mikael.westerlund(a)prakticum.fi

Henrik Wik

 • Ansvarsområde: Biträdande rektor, ansvar för ungdomsutbildningar inom företagsverksamhet, social- och hälsovård samt media
 • Förkortning: HW
 • Telefonnummer: 050 550 7180
 • E-post: henrik.wik(a)prakticum.fi

Alexander Zach

 • Ansvarsområde: Lärare
 • Förkortning: AZ
 • Telefonnummer: 050 465 4013
 • E-post: alexander.zach(a)prakticum.fi

Olli Zha

 • Ansvarsområde: Systemexpert
 • Telefonnummer: 040 350 4400
 • E-post: olli.zha(a)prakticum.fi

Xingyue Zhao

 • Ansvarsområde: Köksbiträde
 • Telefonnummer: 020 769 9736
 • E-post: bamba(a)prakticum.fi

Karl Ögland

 • Ansvarsområde: Stöd- och resurslärare (teknik), IKT-tutor
 • Förkortning: KAÖG
 • Telefonnummer: 050 508 0222
 • E-post: karl.ogland(a)prakticum.fi

Pia Öhman

 • Ansvarsområde: Socialhandledare
 • Telefonnummer: 040 351 9800
 • E-post: pia.ohman(a)prakticum.fi

Sabina Öhman

 • Ansvarsområde: Sveps - Uppsökande ungdomsarbete
 • Telefonnummer: 050 5011 607
 • E-post: Sabina.ohman(a)sveps.fi

Helsingforsenheten

 • Jan-Magnus Janssons plats 5
 • 00560 Helsingfors
 • tfn 020 7699 700

Borgåenheten

 • Yrkesvägen 1
 • 06450 Borgå
 • tfn 020 7699 780
 
 
Yrkesinstitutet Prakticum, med FO-nummer 1648362-5, har övergått till elektronisk hantering av fakturor och ber er vänligen sända e-fakturor.
E-fakturor:

TE003716483625
Förmedlare är Tieto OYJ, 003701011385

Pappersfakturor, om e-faktura inte är möjlig:

Yrkesinstitutet Prakticum, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors

Alla fakturor som skickas tili Prakticum bör innehålla avdelningens namn som referens. Om möjligt även kontaktperson.

Prakticums ekonomiavdelning svarar gärna på eventuella frågor.

Sök på prakticum.fi: