Stäng

Innehåll

Föräldrakväll och materialpaket för elevhandledare

I stället för Öppet hus erbjuder Prakticum flera olika lösningar för att niondeklassister, föräldrar och elevhandledare för att bekanta sig med utbildningsutbudet inför den gemensamma elevantagningen.

Vi välkomnar bland annat till föräldrakväll för niornas föräldrar och jobbar som bäst på ett materialpaket för elevhandledare.

Den gemensamma elevantagningen, som äger rum 23.2.202123.3.2021, är alltid spännande för den som går ut grundskolan och ska söka till en ny utbildning. Den rådande situationen försvårar även elevernas möjligheter att bekanta sig med andra stadiets utbildning på samma sätt som tidigare år.

För Prakticums del betyder det att vi varken arrangerar vårt sedvanliga Öppet hus i november eller tar emot elevgrupper till våra utrymmen detta år. Vi erbjuder dock andra lösningar som gör det möjligt för elever, föräldrar och elevhandledare att bekanta sig med våra utrymmen och utbildningsutbud.

Prakticums Helsingforsenhet i Arabiastranden, ca 3 km från Helsingfors centrum

Föräldrainfo på distans

Prakticum har tidigare år bjudit in till föräldrainfo i samband med vårt Öppet hus. Detta kommer vi att göra även i år, men på distans. Föräldrainfot är för vårdnadshavare med barn som ansöker om studieplats i den gemensamma elevantagningen 2021. Föräldrainfot är på följande datum:

  • Tisdag 17.11.2020 kl.18:00 med fokus på Helsingforsenheten
  • Tisdag 24.11.2020 kl.18:00 med fokus på Borgåenheten

Informationstillfället kommer att bestå av allmän information om Prakticum och Prakticums utbildningsutbud. Tillfällena kommer att variera en del beroende på studieort, Borgå eller Helsingfors.

Föräldrainfot kommer även att spelas in, vilket gör att vårdnadshavare kan ta del av inspelningen i efterhand. Föräldrainfot kommer att ske via Microsoft Teams.

Anmäl dig gärna till föräldrainfot senast torsdag 12.11.2020 så vi hinner sända dig möteslänken samt eventuella anvisningar.

Vi önskar er hjärtligt välkomna!

Edit 1.12.2020:
Vi tackar alla deltagare, här nedan finner ni en inspelning av båda tillfällena:


Materialpaket för elevhandledare

18.11.2020 publicerade vi ett materialpaket för elevhandledare på vår webbsida. Materialpaketet innehåller både videomaterial, presentationer, frågesporter, tryckmaterial och nyttiga länkar.

Tanken är att elevhandledare kan använda materialet i sin egen undervisning samt på grundskolornas egna föräldrakvällar. De flesta skolor har ändrat sina föräldrakvällar till distanstillfällen och Prakticums personal kommer att delta på tillfällena såsom tidigare år.

Materialpaketet lämpar sig även för föräldrar och andra som intresserar sig för vårt utbildningsutbud och utrymmen.

Prakticums samarbetspart Iiro Svanbäck och Prakticums marknadsföringsansvariga, Joakim Larres, filmar med drönare. Videon publiceras i materialpaketet för elevhandledare

Prakticum tar inte emot besök i år

Det har kommit förfrågningar om Prakticum tar emot besök av mindre grupper med elever för att visa våra byggnader och utbildningar. Prakticums ledning har gjort beslut om att Prakticum inte tar emot besökare under detta år. Ledingsgruppen tar ställning till ärendet igen i januari 2021. Om läget tillåter kommer beslutet att ändras.

Vi är medvetna om hur viktigt det är för eleverna att få besöka oss och bekanta sig med skolmiljön. Vi hoppas dock att det materialpaket vi erbjuder ska ge en insyn i hur våra utrymmen ser ut och vad man kan studera hos oss. Materialpaketet för elevhandledare är öppet för alla vilket gör att även föräldrar och eleverna själva kan bekanta sig med materialet på egen hand.

Kontakta oss gärna vid frågor

Har du frågor gällande vårt utbildningsutbud, materialpaket eller föräldrainfo kan du alltid vara i kontakt med oss. Våra karriärvägledare Mina Miettinen, Sam Grönstrand och Kristina Högström svarar gärna på frågor om vårt utbildningsutbud medan kommunikationsansvariga Ida-Lotta Lind kan svara på frågor gällande materialpaketet, föräldrainfot och grundskolornas föräldrakvällar.

Uppdaterad: 22.1.2021