Stäng

Innehåll

Coronaläget inför läsårsstarten 2020

Här kan du läsa senaste nytt gällande coronaläget och de anvisningar som Prakticum har gällande corona. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Såväl studerande som personal är hjärtligt välkomna till ett nytt läsår på Prakticum.

Trots rådande omständigheter med corona-epidemin, inleder Prakticum läsåret så normalt som möjligt. Situationen lever hela tiden och vi följer myndigheternas direktiv. Det vill säga regeringens, social- och hälsovårdsministeriets och de andra ministeriernas samt regionförvaltningsverkets, THL:s och arbetshälsoinstitutets anvisningar. 

Studerande, vårdnadshavare och personal blir främst informerade om förändringar i direktiven på wilma. Följ även med vår webbsida!

Prakticum tar inte emot besök i år

26.10.2020 Det har kommit förfrågningar om Prakticum tar emot besök av mindre grupper med elever för att visa våra byggnader och utbildningar inför deras val i GEA 2021. Prakticums ledning har dock gjort beslut om att Prakticum inte tar emot besökare under detta år. Ledingsgruppen tar ställning till ärendet igen i januari 2021. Om läget tillåter kommer beslutet att ändras.

Vi rekommenderar Coronablinkern

31.8.2020 fick Prakticums ledning ett meddelande av THL om att sprida information gällande den nya appen Coronablinkern (koronavilkku), en app som institutet för hälsa och välfärd ansvarar för. Med appen strävar man till att förebygga spridningen av coronaviruset.

Från THL:s hemsida:

Smarttelefonapplikationen Coronablinkern som ska göra det lättare att bryta smittkedjor har publicerats. Nu kan du ladda ner Coronablinkern gratis till din telefon från de vanligaste appbutikerna. Coronablinkern har laddats ner i appbutikerna idag (31.8.2020. Applikationen kan laddas ner direkt via laddningslänkarna på webbplatsen koronavilkku.fi/sv/.

Med hjälp av Coronablinkern kan människor själva bidra till att förhindra spridningen av viruset och skydda sin egen och sina närståendes hälsa. Med hjälp av applikationen går det snabbare att nå personer som exponerats för viruset och att bryta smittkedjorna.

Det är frivilligt att använda Coronablinkern, men ju fler som använder den, desto större nytta medför den.  ”Vi hoppas att så många som möjligt laddar ner appen i sin telefon”, konstaterar Aleksi Yrttiaho, direktör för informationstjänsterna vid THL.

Vid anmälan om exponering via coronablinkern

27.10.2020 Om en studerande får en notis om exponering via coronablinkern, ska studerande följa de anvisningarna som hen fått via appen. Om studerande känner sig osäker på vad som bör göras, kan hen ringa det nummer som finns i coronablinkern. Personen bör noga följa med sin egen hälsa, följa alla hygienrekommendationer och undvika närkontakt med andra. Speciellt viktigt att använda munskydd.

Om en studerande får meddelandet i coronablinkern då studerande vistas i Prakticum eller andra allmänna utrymmen, ska personen använda munskydd och vara noga med säkerhetsavståndet på 2 meter, och därefter följa de övriga anvisningarna i appen.

Det är inte Prakticums personal som avgör vilka åtgärderna är vid en exponering via coronablinkern, utan våra studerande ska följa de direktiv de får via blinkern.

Närundervisning

20.11.2020 har huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp kommit med nya restriktioner och rekommendationer som också gäller andra stadiet. De föreslår att resten av de nyländska kommunerna följer efter.

På andra stadiet ska distansundervisningen öka. Den här rekommendationen gäller tillsvidare. Våra lärarteam kommer att, på måndag, planera hur detta förverkligas i Prakticum. Därför jobbar alla studerande på distans på måndag. Vi kommer att förverkliga en hybridmodell som innebär att en del grupper har närundervisning och en del har distansundervisning.

Informationen har gått ut till våra studerande och deras vårdnadshavare via Wilma.

Den 18.3.2020 övergick Prakticum liksom alla utbildningsanordnare till distansstudier och distansarbete. Regeringens rekommendation om distansarbete och om distansstudier inom andra stadiets utbildning upphörde den 1.8.2020 och vi inleder därmed läsåret med närstudier. 

För studerande som är i riskgruppen kan en personlig tillämpning göras där det beaktas att man inte kan delta i närundervisningen.

Prakticum utgår ifrån att alla tar sitt ansvar och inser vikten av att följa de anvisningar som ges ut. Studerande förväntas förstå allvaret i situationen och det egna ansvaret för allas hälsa och säkerhet.

Coronainformation till Prakticums ettor första skoldagen 11.8.2020 (start 05:00)

Handhygien och avstånd

Utgående från THL:s anvisningar är det viktigt att alla såväl studerande som personal följer anvisningarna.

  • Tvätta händerna med tvål ofta och alltid vid byte av utrymme samt före och efter mat och kaffe samt vid toalettbesök. Använd alkoholhaltigt handsköljmedel däremellan och då det inte är möjligt att tvätta händerna med vatten och flytande tvål.
  • Håll ett säkerhetsavstånd till övriga på 1-2 meter även i köer till mat, kaffe samt utanför klassrum. Vi har öppnat ingång B så att alla inte behöver komma in genom samma dörr. 
  • Hosta/nys i näsduk, som genast därefter kastas i skräpkorg. Om näsduk inte finns att tillgå så hosta/nys i armvecket.
  • Vi tar inte i hand då vi hälsar och vi kramar inte varandra. Vi hälsar genom att se varandra i ögonen och säga hej!

Laila Andersson, rektor och VD

”Corona-epidemin påverkar oss alla på olika sätt. Det är viktigt att vi respekterar det samt vågar prata om saken. ”

Användning av munskydd

Redan tidigare, torsdagen 13.8.2020, rekommenderade Institutionen för hälsa välfärd, THL, användning av munskydd på ställen där det är svårt att hålla säkerhetsavstånd.

25.9.2020: THL och Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt rekommenderar nu under upptrappningsfasen av coronaepidemin användning av munskydd i kollektivtrafiken, på andra stadiets utbildningsenheter och på evenemang och i situationer där man inte kan hålla tillräckligt avstånd.

Vi följer rekommendationen och rekommenderar att studerande använder munskydd där det är svårt att hålla tillräckligt avstånd.

Det är fortfarande av primär betydelse att iaktta ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter alltid när det är möjligt, tvätta händerna, hosta i ärmen eller en engångsnäsduk och undvika att röra ansiktet.

Rekommendationen gäller personer över 15 som rör sig i sjukvårdsdistrikt där det förekommit coronasmitta under de senaste 14 dagarna. Munskydd bekostas av personerna själva. Den som anser sig vara mindre bemedlad eller i utsatt position kan få masker av kommunen.

Användningen av munskyddet är ett tillägg i bekämpningen av corona, men ersätter inte andra smittåtgärder. Ändamålsenlig användning av ansiktsmask kan minska smittorisken genom att förhindra droppar från att spridas i omgivningen.

Den egna klassen håller ihop

Vi undviker stora samlingar och inleder läsåret med grupperna samlas utomhus på platsen mellan Prakticum och Arcada. Därifrån går alla gruppvis till respektive klassrum. I mån av möjlighet kommer studerande att befinna sig i samma klassrum istället för att byta.

  • Den egna klassen håller ihop under raster och lunch och äter varje dag tillsammans i samma bord som anvisats dem. 
  • De toaletter som ligger närmast det klassrum där undervisningen sker ska användas. 
  • Vi har fina möjligheter att vistas utomhus  utanför våra byggnader och vi rekommenderar att alla vistas utomhus så mycket som möjligt, så väl under rasterna som lektionerna.

Stanna hemma

  • Det viktigaste är stanna hemma om man känner sig sjuk samt kontakta sin examenshandledare. Personalen kontaktar sin närmaste förman.
  • Om studerande eller personal insjuknar under skoldagen så ska personen gå efter en ansiktsmask som finns utanför studiebyrån i Helsingfors och i aulan utanför infodisken i Borgå. Efter det åka direkt hem utan att gå via någon eller några utrymmen. Så förhindras att smittan sprids. Man sjukanmäler sig på vanligt sätt hemifrån.
  • Om du får symtom på luftvägsinfektion och misstänker coronasmitta: Ta omedelbart kontakt med hälsovården. Du kan göra en symtombedömning på adressen omaolo.fi samt ringa till regionens hälsocentral, jour eller Jourhjälp på numret 116 117.

Utlandsresor och karantän

Utrikesministeriets hemsidor  gällande utrikesresor uppdateras kontinuerligt och vi följer med läget och agerar enligt de föreskrifter som gäller.

Den allmänna riktlinjer är att fortsättningsvis undvika resor som inte är nödvändiga med undantag för de länder som regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Observera att COVID-19 förekommer i vissa delar av världen betydligt mer än i Finland. En stor del insjuknar inom 4-6 dagar och senast inom två veckor från att de exponerats för smittan. Om du misstänker att du blivit smittad under en resa, sök dig till coronavirustest med låg tröskel. Genom att göra detta skyddar du även dina närstående och andra människor.

Våga prata om saken

Corona-epidemin påverkar oss alla på olika sätt. Det är viktigt att vi respekterar det samt vågar prata om saken. Studerande som känner att de vill ha mer stöd vänder sig till stödtjänster för studerande. Stödtjänsternas kontaktuppgifter hittas på wilma.

Studerande och vårdnadshavare kan rikta sina allmänna frågor til rektor Laila Andersson via Wilma.

Texten är sammanställd av Prakticums ledningsgrupp samt rektor och VD Laila Andersson

Uppdaterad: 5.8.2021