Stäng

Innehåll

Studiestart läsåret 2020-2021

Grattis till studieplatsen och att du valt att studera hos oss! Vid studiestarten, oavsett om det gäller ditt första studieår eller den första terminen efter ett långt sommarlov, finns det fler saker som är bra att känna till.

Första skoldagen för årskurs 1 är tisdagen 11.8.2020 kl. 9.00, i alla enheter. Var dock observant på att det kan ske förändringar! Vi uppmanar vi dig att följa med på vår webbsida för att få den senaste informationen om skolstarten. Vi uppdaterar om senaste nytt här!

För frågor gällande projekt vänligen kontakta

Christian Mikander

020 769 9700
info@prakticum.fi

Snabbmeny


Då du börjar studera

Du bör styrka din identitet

Dataskyddförorndingen GDPR, har som syfte att skydda enskilda personers rättigheter, speciellt vad kommer till dina personuppgifter. Prakticum följer bestämmelserna då vi lagrar och hanterar personlig och känslig information, som till exempel dina personuppgifter. 

Detta betyder att du under de första skoldagarna då du träffar din examenshandledare ska uppvisa ett officiellt intyg med fotografi: ett giltigt och officiellt identitetskort, pass, körkort eller FPA-kort med fotografi. Du kommer även då att bli fotograferad av examenshandledaren som sedan flyttar över ditt fotografi i wilma. Detta gäller alla studerande, även dem som vi känner från tidigare. Fotografiet i vårt studieadministrativa program räcker i fortsättningen för identifiering.

Beroende på vilken bransch du valt att studera, finns det olika riktlinjer för vad du behöver vid studiestarten. En del böcker och arbetskläder kan du skaffa redan innan du inleder dina studier, medan andra saker, såsom exempelvis verktygsbackar och olika datorprogram kan beställas genom skolan. Du får informationen av din examenshandledare då du inleder dina studier.


Linjespecifik information
då du inleder studierna

Den linjespecifika informationen inför läsåret 2020–2021 hittar du under antagningsinfo


Skolstarten

Årskurs 1

Första skoldagen för årskurs 1 är tisdagen 11.8.2020 kl. 9:00, i alla enheter. OBS! Kan ske ändringar. Då vi ännu inte vet hur hösten ser ut uppmanar vi dig att gå in på prakticum.fi för att få den senaste informationen om skolstarten. Det är här vi kommer att sköta all uppdatering. Följ också våra sociala medier, speciellt vår instagram prakticum_utbildning!

Introduktionsdagarna för dig som påbörjar dina studier arrangeras av Prakticums lärare, stödtjänster, studiebyrån och tutorer 11-14.8.2020. Under introduktionsdagarna kommer du tillsammans med dina studiekompisar och examenshandledare att bland annat få information om dina studier, lära känna skolans utrymme, och träffa stödtjänstpersonalen. Du kommer också att ha en handledningsträff tillsammans med din examenshandledare för att göra upp din personliga utvecklingsplan, PUK.

Årskurs 2-3

Undervisningen inleds den 17.8.2020 för alla studerande. För de studerande som varken behöver FPA:s rese- eller studiestöd eller upphämtning betyder det läsårsstart den 17.8 enligt schema. Det kan dock finnas variationer så bäst är att kolla schemat. Ditt personliga schema ser du på wilma.


Perioder och skollov

Periodindelningen

Läsåret indelas i 5 perioder:

 • Period 1 11.8–9.10.2020
 • Period 2 19.10–4.12.2020
 • Period 3 7.12.2020–12.2.2021
 • Period 4 15.2–9.4.2021
 • Period 5 12.4–4.6.2021
 • Höstlov 12.10–16.10.2020
 • Jullov 23.12.2020–10.1.2021
 • Sportlov 22.2–26.2.2021
 • Våravslutning med dimission fredagen den 4.6.2021

Följ även med Prakticum på sociala medier, Instagram och Facebook, för att få reda på vad som händer i skolan.

Föräldramöten för ettornas vårdnadshavare

Onsdag 23.9.2020 kl.18:00

Morgonsamlingar

Morgonsamlingar hålls i Helsingforsenheten i regel kl 10.15, första tisdagen på en ny period och i Borgå första onsdagen i en ny period. Tanken är att meddela om aktualiteter i skolan, men att också förbättra delaktigheten mellan skolans enheter (Helsingfors, Borgå och Esbo) samt andra intresserade.

Nödvändig info

Förvaringsfack

I skolan finns skåp där du kan förvara dina skolsaker och verktyg. Du kan lösa ut en nyckel för ett förvaringsfack från skolans kansli. I Helsingfors betalar studerande en pant på 20€ för nyckeln. Då du avslutar dina studier och returnerar skåpnyckeln får du panten tillbaka. Vid vår Borgåenhet uppbärs ingen pant.

Skolmåltider

De studerande som är inskrivna för grundexamen har rätt till en avgiftsfri skolmåltid per skoldag. Detta gäller även vuxenstuderande. I vår Helsingforsenhet i Arabiastranden serveras måltiden i skolans matsal, Bamba varje skoldag från 11:00–13:00. Veckans matlista hittar du vid matlinjen och på wilma. I vår Borgåenhet serveras maten i skolans matsal som finns i samma byggnad. Maten serveras från 11.00–13.00. Matlistan hittar du på wilma.

Studiekort

Studerande vid Prakticum kan beställa ett studiekort från Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS). Studiekortet ger vissa ekonomiska fördelar t.ex. hos VR och Matkahuolto. Kortet är också ett allmängiltigt intyg över att personen är studerande. För ansökan behövs ett studieintyg från skolan. Gå in på https://skolungdom.fi/medlemskap/ och följ anvisningarna (fyll i blanketten, bifoga skannat studieintyg och foto samt betala in avgiften via nätbank). Kortet skickas sedan direkt hem till dig.

Studiestöd

Du kan få studiepenning för dina studier fr.o.m. den första månaden efter din 17-årsdag. Du kan beviljas studiestöd när du studerar på heltid och dina studier pågår minst 2 månader utan avbrott och dina inkomster inte utgör hinder för studiestöd. Studiepenningen är beroende av din ålder, hur du bor, ditt civilstånd, din läroanstalt och av dina föräldrars inkomster (tills du fyllt 20 år).

Förstagångssökande kan få studiestöd när de blivit antagna till skolan. Därefter krävs framgång och regelbundenhet i studierna. Studieframgången anses inte vara tillräcklig om studierna försummas eller förlängs över den maximi stödtid som fastställts för ifrågavarande studier. Om studieprestationerna bedöms vara otillräckliga (minst 4,5 kompetenspoäng/månad) kan utbetalningen av studiestödet avbrytas och redan utbetalt stöd återkrävas. FPA beviljar i allmänhet studiestöd från början av studierna för hela studietiden. Då får du studiestöd också under följande läsår utan att behöva ansöka om det på nytt. Du får inte studiestöd för sommarmånaderna om du inte studerar då.

FPA betalar ut studiestöd tidigast från början av den månad då FPA eller läroanstalten har fått din ansökan. Om man vill ha studiestöd från början av t.ex. september skall ansökan alltså vara studiestödsmyndigheterna tillhanda i september. Studiestödet består av studiepenning och statsgaranti för studielån. Du kan ansöka om studiestöd via FPA:s e-tjänst: www.fpa.fi/etjanst. Du loggar in till e-tjänsten med dina egna nätbankskoder eller med mobilverifiering (som du erhåller av din operatör). Alternativt kan du ansöka med FPA:s studiestödsblankett (OT1r). Med samma blankett kan du ansöka om studiepenning och statsgaranti för studielån. Statsgarantin förutsätter i allmänhet att du också får studiepenning. 

I Helsingforsenheten fås studiestödsblanketterna från hyllan vid Studiebyrån nere på första våningen. Ifylld blankett hämtas till kansliet som stämplar, bifogar ett studieintyg och skickar blanketten till FPA. Ifall du ansöker via nätet be kansliet om studieintyg som du kan skanna och bifoga till din ansökan.

Skolresor och skolresestöd

FPA:s skolresestöd betalas som ersättning för dagliga skolresekostnader. Stödet betalas om skolvägens längd i ena riktningen är minst 10 km och skolresekostnaderna uppgår till över 54 € per månad då sammanhängande antalet studiedagar är minst 18 dagar/månad(minst 4 dgr/vecka) . Din egen andel av kostnaderna blir då 43 € i månaden.

Skolresestödet betalas för minst en månad och för högst 10 månader per läsår. Ett villkor för beviljande av stöd för skolresor är dessutom en sammanhängande studietid på minst 18 dagar/månad. Ansökan om skolresestöd görs varje läsår via skolans kansli. För buss är det i allmänhet en 44 resors skolresestödsbiljett eller en 30 dagars regionbiljett för studerande och för tåg en 30 dagars periodbiljett. Skolresestödet utbetalas inte under sommarmånaderna. FPA önskar att studeranden fyller i skolresestödsblanketten (KM 1r) på nätet innan den stämplas i skolans kansli eftersom de infört optisk läsning av blanketterna. Ändringar gällande praktikperioder bör göras till FPA i god tid före perioden börjar! För ytterligare information se FPA:s hemsida www.fpa.fi/studerande eller ring FPA/svenska studie- och resestöd tel. 020 692 229. Fpa:s blankett för resestöd hittar du här.

Studerande som är fast bosatta i huvudstadsregionen och har fyllt 18 år har rätt till HRT:s studierabatt då det gäller den kommunala trafiken inom huvudstadsregionen. Rätt till FPA skolresestöd endast om biljettkostnaderna överstiger 54 €/månad.

För att undvika rusning i kansliet ska du fylla i blanketten på förhand innan du kommer till kansliet. Du kan be din examenshandledare eller förälder att hjälpa dig med att fylla i blanketten.

Helsingforsregionens trafik: HRT/HSL-biljetten

Du fyller i HRT/HSL:s förhandsifyllda blankett i skolans kansli (behöver skolans stämpel). För att undvika rusning till i kansliet ska du fylla i blanketten på förhand innan du kommer till kansliet. Du kan be din examenshandledare eller förälder att hjälpa dig med att fylla i blanketten. Blanketten kan du ladda ner från nätet på förhand. Mer information om HRT-biljetterna hittar du på HRT:s sida. HRT/HSL resekorten skaffas från HRT’s försäljningsställe t.ex. på tunnelplan under Järnvägsstationen i Helsingfors.Studerande som bor i Helsingfors, Esbo, Vanda eller Grankulla får sitt (direkta) skolresestöd i form av att få köpa sin biljett med studeranderabatt. För HRT/HSL blanketten gäller att enbart de som fyllt 18 bör fylla i den. Är du under 18 år åker du med HRT/HSL:s barnbiljett. 

Alla studerande som bor i Kyrkslätt, Sibbo, Sjundeå, Kervo eller Tusby, oavsett ålder, fyller i FPA:s skolresestödblankett (KM1r) och hämtar den till skolans kansli för stämpel. Är du över 17 år fyller du därtill i HRT/HSL:s förhandsifyllda blankett i skolans kansli (behöver skolans stämpel). Är du under 18 år åker du med HRT/HSL:s barnbiljett.

Matkahuolto

Bor du utanför huvudstadsregionen och använder du dig av Matkahuoltos bussar. Då fyller du i FPA:s skolresestödblankett (KM1r) och hämtar den till skolans kansli för stämpel. Från kansliet erhålls ytterligare köpintyg (KM2r) som behövs för köp av biljett. För eventuella resor inom Helsingfors (t.ex. Kampen-Arabiastranden) ska du meddela HRT/HSL:s biljettförsäljning att du studerar full tid i Helsingfors och behöver busskort. Kostnaderna för din resebiljett är enligt överenskommelse mellan din hemkommun och HRT/HSL. För anskaffande av HRT/HSL biljett får du ett studieintyg från skolans kansli.

Du bör fylla i skolresestödblanketten (KM1r) så detaljerat som möjligt. I punkt 6, daglig resa, skriver du in alla sträckor du åker från ditt hem till skolan (också eventuella promenadsträckor mellan hemmet och bussen/tåget). Du behöver inte fylla i biljettpriset. 

Som exempel: 
Hemadress – Borgå busstation till fots 1,5 km 
Borgå – Arabiastranden buss 47,7 km 

eller

Hemadress – busshållplats, Ingå moped 3,5 km
Ingå – Kampen buss 56,7 km
Kampen – Arabiastranden spårvagn 5,8 km

VR-tågresor

För att du ska få skolresestöd för tågresor måste du köpa en 30 dagars periodbiljett via VR:s webbplats. Du betalar biljetten själv och biljettpriset måste överstiga 54€ för att du ska få skolresestöd. Du ansöker om skolresestöd från Fpa med blankett (KM1r) som förses med skolans stämpel och skickas till Fpa. Fpa skickar beslut om skolresestödet till studeranden samt betalar månatligen skolresestödet (som är = skillnaden mellan biljettpriset och självrisken 43 euro) på den studerandes bankkonto. 

Då du vill få reda på resans längd för blanketten KM1r kan du använda dig av kart- och ruttfunktioner som till exempelvis Googles kartfunktion,  www.fonecta.fi eller www.matka.fi. Var uppmärksam på att välja “kortaste rutt”.

Studiebostäder

I Helsingfors kan man ansöka om bostad via HOAS (Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse) www.hoas.fi eller kundservice (09) 549900

OP-Disponentcentral i Borgå, sköter om studiebostäderna som finns i Borgå.
Kontaktuppgifter: Nina Ambrusin 010 256 3183 eller Taina Lehti 010 256 3185

Det finns även studiebostäder på Styrmansvägen som är på ca. 1 kilometers avstånd från Borgåenheten. På grund av det stora behovet av studiebostäder hyrs lägenheter i två av fem hus ut redan hösten 2020. Bostäderna som erbjuds för tillfället är i grundskick, men daterade. Detta har beaktats i hyrans pris. Husen kommer att renoveras inom de kommande åren vilket gör det möjligt att därefter flytta in i en nyrenoverad lägenhet.

På styrmansvägen kan du välja mellan att flytta in i en delad bostad, tvåa eller trea. För tillfället finns ca 26 bostäder och ca 50 sängplatser lediga.

På frågor och visningar gällande Styrmansvägen svarar Ronja Roms 040 7739 781, ronja@happyhousing.fi . Ronja pratar svenska. För att göra en ansökan till Styrmansvägen kan du ladda ner bostadsblanketten här! Blanketten skickas till Ronja Roms e-post.

Rättsskydd

För de studerandes rättsskydd gäller: lag om yrkesutbildning (531/2017), Statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017)

Försäkringar

Prakticums försäkringar för studerande i grundläggande utbildning

1. Lagstadgad olycksfallsförsäkring för studerande gäller vid olycksfall under

 • Praktisk undervisning i skolan lektionstid
 • Utbildningsavtal: inlärning på arbetsplats
 • Resor till och från arbetsplatsen samt visningsexamen

2. Frivillig försäkring för studerande gäller vid olycksfall under

 • Teoretisk undervisning i skolan
 • Gymnastiklektioner
 • Skolresor
 • Verksamhet anordnad inom ramen för skolans läroplan

3. Resenärsförsäkring för studerande gäller

 • Vid sjukdom och/eller olycksfall under arbetspraktikperioder utomlands enligt läroplanen
 • Vid sjukdom och/eller olycksfall under utlandsresor i anslutning till undervisningen

4. Ansvarsförsäkring under utbildningsavtal, inlärning på arbetsplats, gäller

 • Vid akut, oförutsedd olycka på arbetsgivarens egendom i Finland

Prakticum har ingen försäkring för studerandes egendom, varken i skolan eller under utlandsresor. Prakticum har ingen ansvarsförsäkring för arbetsgivarens egendom utomlands.