Stäng

Innehåll

Dimission 31.5.2024

Du är varmt välkommen att fira din examen på Prakticums dimission fredagen 31.5.2024. Dimissionen är riktad till dimittander och 2 anhöriga, examenshandledare, arbetsplatsutbildare.

Fredagen 31.5.2024 firar vi dimission i både Helsingfors och Borgå. Stort grattis till dig som blir utexaminerad!

Helsingforsstuderande firar dimission i Prakticum
kl.9:00, kom på plats senast 8:30
Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors

Borgåstuderande firar dimission på Grand
kl.14:00, kom på plats senast 13:30
Biskopsgatan 28
06100 Borgå

Anmäl dig till dimissionen genom att fylla i följande formulär. Anmäl dig senast onsdag 22.5.2024.

Om dimissionen

 • Både unga och vuxna studerande dimitteras på samma gång.
 • Dimissionens längd:
  • Borgå: ca 1 h. Efter det officiella programmet samlas vi för en gemensam skål.
  • Helsingfors: ca 1,5 h. Efter det officiella programmet samlas vi för en gemensam skål.
 • Du får ta 2 anhöriga med dig på dimissionen. På grund av att vi blir många på dimissionen i Helsingfors blir en del anhöriga tvungna att stå under dimissionen.
 • Vi kommer att ha en fotograf på plats. Då tillställningen är av allmänt intresse kommer vi att publicera bilder från dimissionen både på sociala medier och vår webbsida.
 • Har du specifika frågor angående dimissionen kan du alltid fråga din examenshandledare eller skolans personal. Här är några allmänna direktiv:
  • Ta med dig enbart examenshatten, lämna asken hemma
  • Platsen där du ska sitta med din klass finns utmärkt då du kommer till dimissionen
  • Vid dimitteringen och utdelningen av betyg går hela din klass upp på scen på samma gång
  • Om du får ett stipendium delas det ut i samband med att du får ditt betyg
 • Det finns begränsat med parkeringsplatser intill Prakticum i Helsingfors. Du har dock tre alternativ:
  • Du kan köra in på personalparkeringen (förbi Arcadas byggnad och bommen)
  • Parkera utanför Prakticums bilverkstad Fixus och be om en parkeringslapp av skolans kökspersonal
  • Parkera i Arabia köpcentrets parkeringshall. 2 timmar gratis parkering

Innan du blir utexaminerad

Innan du blir utexaminerad vill vi uppmärksamma dig på några saker:

Besvara den nationella slutenkäten för studerande

Kolla din privata e-post (och skräpkorgen) och fyll i slutenkäten. Största delen får länken till slutenkäten till e-posten.

Resultaten från den nationella enkäten används till att utveckla kvaliteten på utbildningen och säkerställa yrkesutbildningens kommande finansiering.

Ditt användarkonto stängs

14 dagar efter examensdatum stängs ditt användarkonto. Kom ihåg att spara viktiga filer, skolarbeten och epostmeddelanden på ett annat ställe, annars går de förlorade. IT har inte möjlighet att få fram informationen efter att ditt konto stängs.

Lämna tillbaka skåpnyckel och annan egendom

Då du inte längre behöver din skåpnyckel, lämnar du nyckeln tillbaka till studiebyrån och får nyckelpanten tillbaka. Lämna även tillbaka annat du lånat från skolan. Exempelvis dator, skyddsvästar eller verktyg.

Skolans dator

Du som hör till den utvidgade läroplikten och har fått en dator från skolan bör returnera den till
studiebyrån i Helsingfors eller Borgå då du avslutar studierna. Studiebyrån ordnar skilda returneringstillfällen för gruppinlämning men du kan också returnera datorn rakt till studiebyrån.

Du får ett kvitto från studiebyrån att du har returnerat datorn. Returnera inte datorn till din lärare eller handledare.

Om datorn inte returneras till Prakticum då studerande avslutat studierna eller avtalets giltighetstid löpt ut anses datorn som förlorad och studerande är då skyldig
att ersätta datorn enligt punkt 8 i datoravtalet som undertecknats i början av studierna.

Tillstånd att publicera ditt namn och kontakta dig – i wilma

Prakticum vill gärna uppmärksamma alla utexaminerade under läsåret 2023–2024 och ber därför om ditt lov att publicera ditt namn och examen på vår hemsida, på Yles sida och pressen.

Vi vill också hålla kontakten med våra gamla studerande. Båda tillstånden ger du genom att kryssa i blanketterna du hittar i wilma.

Glömde du att fylla i blanketten innan ditt användarkonto stängdes? Då kan du fylla i följande formulär.

Kolla att hemadressen stämmer i wilma

Du som inte deltar på dimissionen får ditt betyg på posten efter 31.5.2024. Kolla därför att din hemadress är rätt i wilma.

God fortsättning och massor med lycka till!

Uppdaterad: 26.4.2024