Stäng

Innehåll

Distansundervisning i Helsingforsenheten på grund av strejk

Helsingforsenheten på distans grund av strejk

På onsdag och torsdag 14-15.2.2024 har studerande vid Prakticums Helsingforsenhet distansundervisning. Detta på grund av att kollektivtrafiken i huvudstadsregionen stannar upp pga. av omfattade strejker. Köket är stängt och ytterdörrarna är låsta. I Prakticums Borgåenhet hålls närundervisning enligt schema eftersom strejken inte påverkar undervisningen i lika hög grad i Östnyland.

Studerande som har lärande i arbetslivet och befinner sig på en arbetsplats som omfattas av strejken och inte kan ta sig till arbetsplatsen, ska kontakta både arbetsgivaren och sin handledande lärare på Prakticum för vidare instruktioner.

Informationen har gått ut via Wilma till studerande samt vårdnadshavare måndag 12.1.2024.

Uppdaterad: 13.2.2024