Stäng

Innehåll

Karriärcenter Arabia fokuserar sin verksamhet till Arcada

Karriärcenter Arabias målgrupp och verksamhetsområde ändras. På grund av utebliven extern finansiering är inte Prakticum längre en del av karriärcentret.

Karriärcenter Arabias verksamhet kommer som en följd av minskad finansiering framöver skötas helt i Arcadas regi. Förändring innebär tyvärr att verksamheten fokuseras till handledning av Arcadas studenter och alumner samt SIMHE-verksamheten (Supporting Immigrants in Higher Education).  

Karriärcenter Arabia inledde sin verksamhet våren 2021 som ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Arcada och Yrkesinstitutet Prakticum. Målet var att adressera den bristfälliga svenskspråkiga servicen i huvudstadsregionen.  

Sedan starten har karriärcentret erbjudit kostnadsfri vägledning mot studier och jobb på svenska, engelska och sedermera ryska. Vägledningstjänsterna har riktats till unga och vuxna oavsett livssituation och har nått en bred målgrupp. Verksamheten har varit uppskattad, vilket har bekräftats via kundrespons, referenser och återkommande kunder.  

Sommaren 2023 blev Prakticum tvunget att dra sig ur samarbetet på grund av att centrets externa finansiering uteblivit. Det är därför med vemod vi meddelar att vi framöver drastiskt måste skära i den service vi hittills kunnat erbjuda. Framöver ligger fokus på att stöda Arcadas studenter och alumner samt ett fortsatt engagemang för integration med svenska som första språk. Karriärcenter Arabia tackar för gott samarbete under de senaste åren! 

Vid frågor, vänligen kontakta Annika Stadius, Direktör för Arcadatjänster, 0504313234, [email protected].

Uppdaterad: 1.9.2023