Stäng

Innehåll

Stort grattis till alla våra utexaminerade

Prakticum gratulerar alla utexaminerade läsåret 2022-2023

Idag firar Prakticum sina examinander i både Helsingfors och Borgå. Stort grattis!

Många blir utexaminerade redan tidigare

Trots att de flesta blir utexaminerade under våren, är det många som får sina betyg redan under läsåret. Yrkesutbildningens flexibilitet och kontinuerliga antagning gör det möjligt för studerande att utexamineras vid olika tillfällen. Vi vill även gratulera alla dem som redan fått sitt examensbetyg i ett tidigare skede! Ett stort grattis!

Vi önskar alla våra examinander massor med lycka till! Framtida jobb och studier väntar! Vi är stolta över er!

Lista på utexaminerade

Här hittar du en lista på alla de personer som gett sitt tillstånd att publicera sitt namn vid utexaminering. Om någon fortfarande vill ha sitt namn med på listan kan ni kontakta oss i efterhand.

Här hittar du listan i elektroniskt format

Yrkesinstitutet Prakticum publicerar endast namn på de utexaminerade som har gett sitt tillstånd. Därför finns inte alla examinander med på listan.

På grund av att vi endast publicerar namnen på de som gett tillstånd, blir antalet utexaminerade missvisande om man enbart kollar namnlistan. Därför har vi även hämtat fram siffror på hur många som gått en hel examen samt vilken utbildning och utbildningsort det gäller.

Kolla antalet utexaminerade här

Kontakta gärna Ida-Lotta Lind på e-postadressen ida-lotta.lind(a)prakticum.fi om du vill korrigera fel eller tillsätta ditt eget namn i listan. Meddela då ditt namn, din examen och studieort. Korrigeringar görs endast om examinanden själv kontaktar oss. Föräldrar eller personal kan inte lägga till namn på listan.

Uppdaterad: 2.6.2023