Stäng

Innehåll

Hur mår våra unga idag?

Infokvällar med ny kunskap om ungdomsfrågor

Är du intresserad av ungdomsfrågor? Vad är aktuellt i de ungas värld idag?

Ungdomsverkstaden SVEPS ordnar ytterligare två infokvällar om teman, som är viktiga att känna till som vårdnadshavare. Våra kvällar erbjuder bred sakkunskap, bakgrundsfakta och ett forum för diskussion.
Det går bra att komma med båda gångerna eller delta på en av kvällarna.

Vi samlas onsdagar mellan kl. 17-19 på Sveps i Helsingfors centrum. Adress
Georgsgatan 16, (ingång via portgången) och bjuder på kaffe/te samt lite salt och sött tilltugg.

Onsdag 26.4.2023

Stress som bakgrundsfaktor vid psykisk ohälsa
– Vad innebär stress och psykisk ohälsa i familjen?

Leif Berg, verksamhetsledare och familjeterapeut, FinFami Nyland r.f
(Anhörigas stöd för mentalvården i Nyland)

Onsdag 10.5.2023

Ensamhet som fenomen
– Hur identifiera och lindra ensamhet?

Ensamhet är något som ofta är svårt att tala om, även om det är något var tredje person upplever nu som då. Var tionde person upplever ändå ensamhet hela tiden och då ensamheten blir långvarig blir den både psykiskt och fysiskt skadlig för oss. Därför är det viktigt att känna till och få hjälp mot ensamhet. Under föräldrakvällen presenteras ensamhet som fenomen och vad vi kan göra för att lindra upplevelsen. Vi diskuterar hur man som förälder kan lägga märkte till ensamhet hos sina barn och vad som hjälper mot att lindra ensamhet.

Heidi Östling, krisarbetare, Krisjouren för unga, HelsingforsMission

Som avslutning en sammanfattning av info och önskemål inför framtiden.

Varmt välkomna!

Förhandsanmälan till Lotta Ora senast dagen innan.
[email protected]
eller 040 150 3604, sms eller WhatsApp

Uppdaterad: 24.4.2023