Stäng

Innehåll

Hur mår våra unga idag?

Infokvällar med ny kunskap om ungdomsfrågor

Är du intresserad av ungdomsfrågor? Vad är aktuellt i de ungas värld idag?

Ungdomsverkstaden SVEPS ordnar fyra infotillfällen om teman, som är viktiga att känna till som vårdnadshavare. Våra kvällar erbjuder bred sakkunskap, bakgrundsfakta och ett forum för diskussion.
Det går bra att komma med varje gång eller delta på en av kvällarna.

Vi samlas onsdagar mellan kl. 17-18.30 på Sveps i Helsingfors centrum (Georgsgatan 16, ingång via portgången) och bjuder på kaffe/te samt lite salt och sött tilltugg.

Onsdag 30.11.2022

Ungdomsverkstaden Sveps i ett nötskal
– Vilka alternativ erbjuder SVEPS till ungdomar?
SVEPS personal presenterar verksamheten.

Onsdag 14.12.2022

Neuropsykiatriska utmaningar hos unga
– Hur finnas med som föräldrastöd i vardagen?
Niklas Kurkio, Nepsy-coach och sakkunnig, föräldra-arbete. Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

Onsdag 18.1.2023

Frågeställningar om unga vuxnas mentala hälsa
– På vilket sätt kan marginalisering förebyggas?
Kristian Wahlbäck, psykiater och ledande sakkunnig, Mieli r.f. och THL
(Förbundet för mental hälsa samt institutionen för hälsa och välfärd)

Onsdag 25.1.2023

Stress som bakgrundsfaktor vid psykisk ohälsa
– Vad innebär stress och psykisk ohälsa i familjen
Leif Berg, verksamhetsledare och familjeterapeut, FinFami Nyland r.f
(Anhörigas stöd för mentalvården i Nyland)

Som avslutning en sammanfattning av info och önskemål inför framtiden.

Varmt välkomna!

Förhandsanmälan till Lotta Ora senast dagen innan.
[email protected]
eller 040 150 3604, sms eller WhatsApp

Uppdaterad: 21.11.2022