Stäng

Innehåll

Varthän yrkesutbildningen?

De finlandssvenska yrkesutbildningsanordnarnas rektorer samlades till en gemensam träff 12-13.9.2022 i Tammerfors och gick ut med ett gemensamt pressmeddelande 13.9.2022.

PRESSMEDDELANDE: Yrkesutbildningen är mycket bra på att möta studerande av olika slag – allt från studerande med sikte på högskolestudier och studerande med olika funktionsvariationer till unga läropliktiga och vuxna med mångåriga yrkeskarriärer och bred erfarenhet. Yrkesutbildningen verkar enligt principen om kompetensbaserat lärande där varje studerande har en egen utvecklingsplan för sitt kunnande.

All verksamhet inom yrkesutbildningen beaktar arbetslivets behov av kunnig arbetskraft och i tider av stor arbetskraftsbrist är våra studerande mycket eftertraktade. Vi gör utbildning tillsammans med och för arbetslivet. 

Men … 

Orosmolnen inom yrkesutbildningen i allmänhet och inom den finlandssvenska yrkesutbildningen i synnerhet är många. 

Arbetskraftsbehovet bara växer och arbetskunnigt folk behövs mera än någonsin. Förväntningarna från arbetslivet på yrkesutbildningen är höga.

Vi svenska utbildningsanordnare skall erbjuda ”samma på svenska” och till det behövs en förutsägbar, genomskinlig och tillräcklig finansiering där också särlösningar för de svenska behoven beaktas. Det kostar mera att svara på samma behov då volymerna alltid är mindre på svenska. 

De administrativa krav som ställs på oss som organisationer och på de enskilda lärarna måste minska. Vi vill att skattemedel skall användas till studerandes undervisning och handledning och inte till byråkratiska (kontrollerande ?) processer som slukar resurser.

Nya reformer planeras innan redan godkända reformer hunnit börja verka fullt ut. Vi har nu grupper där alla årskurser har olika e-grunder (läroplaner).  

Och hur ser kursen ut för yrkesutbildningen efter riksdagsvalet – Sipiläs regering skar i ekonomin så studerande hamnade på gatan, Marins regering har varit generös gentemot yrkesutbildningen så vi fått näsan över vattenytan, vad kommer sedan … 

Referens: Den svenskspråkiga utbildningen i Finland: särdrag, utmaningar, utvecklingsbehov och förslag till åtgärder

Lena Johansson, rektor, Axxell
Lillemor Norrena, prorektor, Axxell
Anna Pensar-Kuivamäki, rektor, Folkhälsan Utbildning
Anna-Lena Forsman, rektor Lärande, Optima
Ann-May Pitkäkangas, rektor Utbildningstjänster, Optima
Laila Andersson, VD och rektor, Prakticum
Gunilla Träskelin, utbildningschef, Prakticum
Anne Levonen, rektor, Yrkesakademin i Österbotten
Linda Öhman, biträdande rektor, Yrkesakademin i Österbotten
Gitte Holmström, rektor, Ålands Yrkesgymnasium

Alla rektorer har beredskap att svara på frågor.

De finlandssvenska yrkesutbildningsanordnarnas rektorer är alla samlade till en gemensam träff 12-13.9.2022 i Tammerfors.


Uppdaterad: 20.9.2022