Stäng

Innehåll

Föräldramöte för vårdnadshavare – första årets studerande

Vårdnadshavare till Prakticums första årets studerande välkomnas på föräldramöte 21.9 i Helsingfors och 28.9 i Borgå. Ingen förhandsanmälan behövs.

Prakticum välkomnar vårdnadshavare till första årets studerande, även HUX-studerande, att komma på föräldramöte. Ingen förhandsanmälan behövs.

Helsingfors 21.9.2022 kl.18:00

Borgå, Yrkesvägen 28.9.2022 kl.18:00
Borgå, Ölstens 28.9.2022 kl.18:00

Adress och karta till våra enheter finns här

Endast på plats

Årets föräldramöte kommer att arrangeras endast på plats. Du som vårdnadshavare har möjlighet att komma till skolan och träffa ditt barns examenshandledare, lärare, övrig personal samt andra föräldrar. 

Föräldramötet börjar med allmän information för att sedan fortsätta med ärenden som gäller ditt barns utbildningslinje.

Föräldramötet förväntas ta 1,5-2 timmar.

Ställ frågor på förhand

Du har möjlighet att ställa frågor till oss på förhand av mer allmän karaktär. Det vill säga sådant som vi kan svara på under det allmänna infot eller som berör ditt barns utbildningslinje. Formuläret stänger 18.9.2022 för att vi ska hinna sammanställa frågorna.

På grund av sekretess ber vi dig att inte lämna känslig information om ditt barn i detta formulär. Önskar du diskutera mer känsliga ärenden kan du kontakta ditt barns examenshandledare eller lämna en önskan om att bli kontaktad av examenshandledaren i formuläret.

Parkering

Det finns begränsat med parkeringsplatser intill Prakticum i Helsingfors. Kommer du med bil har du dock tre alternativ:

  • Du kan köra in på personalparkeringen (förbi Arcadas byggnad och bommen)
  • Parkera utanför Prakticums bilverkstad Fixus och be om en parkeringslapp av skolans personal
  • Parkera i Arabia köpcentrets parkeringshall. 2 timmar gratis parkering

Hjärtligt välkomna!

Uppdaterad: 9.9.2022