Stäng

Innehåll

Ingen avgift längre för ledare för skolgång

Utbildningen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet vid Prakticum är numera avgiftsfri för alla studerande.

Prakticums ledningsgrupp beslöt i augusti att slopa avgiften på 450 euro för dem som studerar till ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet vid Prakticum. Avgiftsfriheten gäller alla studerande.

Ledningsgruppen motiverar sitt beslut med att utbildningen inte har stora materialkostnader, men att summan är relativt stor för studerande som själva betalar avgiften.

– Som utbildningasnordnare har vi rätt att uppbära en avgift för de yrkesexamina som vi erbjuder. Andra skolor har dock redan en tid haft avgiftsfritt för läroavtalsstuderande. Vi valde att slopa avgiften för alla studerande, konstaterar utbildningschef Lotta Sjöblom.

Det lider stor personalbrist inom branschen och de som behöver arbetskraften är bland annat Prakticums ägarkommuner. Sjöblom berättar att många av Prakticums läroavtalsstuderande redan idag är anställda av ägarkommunerna. Genom att göra utbildningen avgiftsfri vill Prakticum uppmuntra potentiella studerande att söka till utbildningen samt sporra samarbetspartners inom arbetslivet att uppmuntra sina anställda att skaffa behörighet.

Beslutet har fått ett positivt mottagande bland höstens studerande.

– Studerande som redan sökt till utbildningen innan beslutet gjordes blev jätteglada då de fick höra om avgiftsfriheten, säger lärare Kati Sarkala.

Sarkala menar också att då avgiften slopas för alla studerande oavsett studiesätt, behandlas alla studerande jämlikt. Hon hoppas att avgiftsfriheten får fler att söka till utbildningen.

– Vi har lite ändrat utbildningens form jämfört med tidigare. Nu är utbildningen mer arbetslivsorienterad och består även av nätstudier. Utbildningen går bra att kombinera med jobb och privatliv berättar Sarkala.

Inom utbildningen tas tidigare kunnande i beaktande och det görs upp en personlig studieplan som kan påverka studietiden. Följande studiestart för ledare för skolgång, morgon- och eftermiddagsverksamhet är 27.8.2022. Det finns fortfarande möjlighet att påbörja höstens utbildning genom att söka till utbildningen via vår webbsida.

Uppdaterad: 25.8.2022