Stäng

Innehåll

Stort grattis till alla våra utexaminerade!

Prakticum gratulerar alla utexaminerade läsåret 2021-2022!

Prakticum har idag firat våra utexaminerade med en riktig dimission efter två års paus, både Helsingfors och Borgå. Stort grattis!

Ett hav av vita hattar fyllde Helsingforsenheten under dimissionen år 2019. Foto: Alexander Zach

Många blir utexaminerade redan tidigare

Trots att de flesta blir utexaminerade under våren, är det många som även får sitt betyg redan under läsåret. Yrkesutbildningens flexibilitet och kontinuerliga antagning gör det möjligt för studerande att utexamineras vid olika tillfällen. Vi vill även gratulera alla dem som redan fått sitt examensbetyg i ett tidigare skede! Ett stort grattis!

Vi önskar alla våra examinander massor med lycka till! Framtida jobb och studier väntar! Vi är stolta över er!

Lista på utexaminerade

Här hittar du en lista på alla de personer som gett sitt tillstånd att publicera sitt namn vid utexaminering. Om någon fortfarande vill ha sitt namn med på listan kan ni kontakta oss i efterhand.

Här hittar du listan i elektroniskt format!

Yrkesinstitutet Prakticum publicerar endast namn på de utexaminerade som har gett sitt tillstånd. Därför finns inte alla examinander med på listan.

Kontakta gärna Ida-Lotta Lind på e-postadressen ida-lotta.lind(a)prakticum.fi om du vill korrigera fel eller tillsätta ditt eget namn i listan. Meddela då ditt namn, din examen och studieort. Korrigeringar görs endast om personen det gäller kontaktar oss. Föräldrar eller personal kan inte tillföra namn på listan.

Uppdaterad: 3.6.2022