Stäng

Innehåll

Dimission 3.6.2022

Du är varmt välkommen att fira din examen på Prakticums dimission fredagen 3.6.2022. Dimissionen är riktad till dimittander och 2–3 anhöriga, examenshandledare, arbetsplatsutbildare.

Fredagen 3.6.2022 firar vi dimission i både Helsingfors och Borgå. Stort grattis till dig som blir utexaminderad!

Helsingforsstuderande firar dimission i Prakticum
kl.9:00, kom på plats senast 8:30
Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors

Borgåstuderande firar dimission i Avantisalen på Konstfabriken
kl.14:00, kom på plats senast 13:30
Västra Alexandersgatan 1
06100 Borgå

Meddela oss om du tänker komma på dimissionen eller inte genom att fylla i följande formulär. Meddela i formuläret även om du inte tänker närvara på dimissionen. Meddela oss senast onsdagen 25.5.2022

Om dimissionen

 • Alla studerande kommer att dimitteras på samma gång, både våra unga och vuxna studerande. Dimissionens längd:
  • Borgå: ca 1,5h
  • Helsingfors: ca 2h
 • Meddela oss om du tänker komma på dimissionen eller inte. Meddela oss senast onsdagen 25.5.2022.
 • Vi rekommenderar att du endast med 2 anhöriga med dig på dimissionen i Helsingfors. På grund av att vi blir många på dimissionen i Helsingfors är en del anhöriga tvungna att stå under dimissionen.
 • Till Borgås dimission finns inte några begränsningar gällande antalet anhöriga.
 • Vi kommer att ha en fotograf på plats. Då tillställningen är av allmänt intresse kommer vi att publicera bilder från dimissionen både på sociala medier och vår webbsida.
 • Har du specifika frågor angående dimissionen kan du alltid fråga din examenshandledare eller skolans personal. Här är några allmänna direktiv:
  • Ta med dig enbart examenshatten, lämna asken hemma
  • Platsen där du ska sitta med din klass finns utmärkt då du kommer till dimissionen
  • Vid dimitteringen och utdelningen av betyg går hela din klass upp på scen på samma gång
  • Om du får ett stipendium delas det ut i samband med att du får ditt betyg
 • Det finns begränsat med parkeringsplatser intill Prakticum i Helsingfors. Du har dock tre alternativ:
  • Du kan köra in på personalparkeringen (förbi Arcadas byggnad och bommen)
  • Parkera utanför Prakticums bilverkstad Fixus och be om en parkeringslapp av skolans kökspersonal
  • Parkera i Arabia köpcentrets parkeringshall. 2 timmar gratis parkering

Innan du blir utexaminerad vill vi även uppmärksamma dig på några andra saker:

Besvara den nationella sluenkäten för studerande

Studerandes slutenkät besvaras inom 30 dagar från att målet med studierna uppnåtts, i de flesta fall under perioden 20.5-2.6. Du får mera information av din examenshandledare. Resultaten från den nationella enkäten används till att utveckla kvaliteten på utbildningen och säkerställa yrkesutbildningens kommande finansiering.

Ditt användarkonto stängs

Prakticums IT-avdelning påminner om att ditt användarkonto samt skolepost kommer att stängas. Detta betyder att du innan dess bör spara viktiga filer, skolarbeten och eposter på ett annat ställe, annars går de förlorade. IT har inte möjlighet att få fram informationen efter att dina konton är avstängda.

Lämna tillbaka skåpnyckel och annan egendom

Ifall du har en skåpnyckel ska du lämna den tillbaka. Lämna även tillbaka annat du lånat från skolan, exempelvis skyddsvästar eller verktyg.

Tillstånd att publicera ditt namn

Prakticum vill gärna uppmärksamma alla utexaminerade under läsåret 2021-2022. Listan på utexaminerade kommer bland annat att publiceras på vår webbsida och i massmedia. Listan publiceras fredagen 3.6.2022.

Kom ihåg att kruxa i blanketten i Wilma för att ditt namn ska komma med på listan.

Prakticum vill också hålla kontakten med sina gamla studerande. Samma gäller här: kom ihåg att kruxa i blanketten i Wilma.

God fortsättning och massor med lycka till!

Uppdaterad: 13.5.2022