Stäng

Innehåll

Prakticum deltar för första gången i temaveckan ”Turvallinen Uusimaa – Säkerhet i Nyland” som är 13-19.9.2021. Olika föreläsningar och övningar ordnas både på plats i skolan och online.

Prakticum deltar för första gången i Försvarsutbildningens (MPK) hembyggdsövning ”Turvallinen Uusimaa – Säkerhet i Nyland” 13-19.9.2021. Under veckan har studerande möjlighet att delta i Försvarsutbildningens utbildningar och  i program som sker i på skolan och online. Prakticums temavecka är även en del av projektet Delaktig och trygg.

Veckans program:

DagTidPlatsÄmne
Måndag 13.9.2021kl. 9:15-9:30TeamsSäkerhetskvart
Måndag 13.9.2021kl. 9:30, 10:30, 12:00HelsingforsenhetenSäkerhetsvandring
Tisdag 14.9.2021kl. 9:15-9:30TeamsSäkerhetskvart
Tisdag 14.9.2021kl. 9:00-14:00BorgåenhetenMPK på plats
Tisdag 14.9.2021kl. 9:30, 10:30, 12:00, 13:00HelsingforsenhetenSäkerhetsvandring
Tisdag 14.9.2021kl.9:30, 10:30BorgåenhetenSäkerhetsvandring
Tisdag 14.9.2021kl.13:00-14:00HelsingforsenhetenSläckningsövning
Onsdag 15.9.2021kl. 9:15-9:30TeamsSäkerhetskvart
Onsdag 15.9.2021kl. 9:00-14:00HelsingforsenhetenMPK på plats
Onsdag 15.9.2021kl.10:00-11:00Helsingforsenheten, rum 118, TeamsFöreläsning inom data- och cybersäkerhet
Onsdag 15.9.2021kl.14:00-17:30Helsingforsenheten, rum 118, TeamsWebbinarium säkerhet i vardagen
Torsdag 16.9.2021kl. 9:15-9:30TeamsSäkerhetskvart
Torsdag 16.9.2021kl. 9:30, 10:30, 11:30, 12:30,13:30BorgåenhetenSäkerhetsvandring
Torsdag 16.9.2021kl.10:00-11:00Helsingforsenheten, rum 118, TeamsFöreläsning inom data- och cybersäkerhet
Torsdag 16.9.2021kl.11:30Helsingforsenheten, BambaFrågor om säkerhet, lyckohjul
Torsdag 16.9.2021kl.13:00-14:00BorgåenhetenSläckningsövning
Fredag 17.9.2021kl. 9:15-9:30TeamsSäkerhetskvart
Fredag 17.9.2021kl.10:00-11:00TeamsFöreläsning inom data- och cybersäkerhet

Säkerhetskvart i Teams

Säkerhetsveckan i Prakticum börjar varje morgon med en säkerhetskvart via Teams. Som namnet säger behandlas olika aspekter av säkerhet i en kvart. Bland annat får studerande ta i bruk applikationen 112 Suomi och får andra råd från nödcentralen. Ett annat tema som tas upp på säkerhetskvarten är trygghet och trivsel. Säkerhetskvarten börjar 9:15 varje morgon och spelas in. Då kan studerande som missar kvarten ta del av informationen i efterhand.

Startskottet för Prakticums säkerhetsvandringar

Under säkerhetsveckan har studerande och personal möjlighet att göra en rundtur i skolans byggnader, så kallade säkerhetsvandringar, för att få veta var nödutgångarna finns och vilka skyltar som bör följas vid ett eventuell larm. 

Säkerhetsvandringarna arrangeras i både Helsingforsenheten och Borgåenheten. Läraren anmäler sin klass till en vandring under veckan. Målet är att de klasser som inte hinner gå säkerhetsvandringen under veckan går den under hösten. Personal som vill delta utan studerande kan bara dyka upp då säkerhetsvandringarna går av stapeln dvs inge anmälan behövs. I Helsingfors startar vandringarna i Bamba och i Borgå i huvudaulan.

  • Säkerhetsvandringar i Helsingfors: måndag och tisdag
  • Säkerhetsvandringar i Borgå: tisdag och torsdag

Släckningsövningar

Både studerande i Helsingfors och Borgå har under veckan möjlighet att delta i en släckningsövning. Studerande får endera öva på att släcka själv eller delta som åskådare.

  • Släckningsövning i Helsingfors: tisdag
  • Släckningsövning i Borgå: torsdag

MPK på plats i Prakticum

MPK som står för Maanpuolustuskoulutus, Försvarsutbildning på svenska, kommer att vara på plats i Prakticums båda enheter under veckan. Tillsammans med MPK kan studerande bekanta sig med hur en defibrillator fungerar, hur man skapar värme vid ett strömavbrott och hur det känns att bära vapen (ECOaims optiskt vapen). MPK är på plats i Borgå på tisdag och i Helsingfors på onsdag.

Webbinariet samt kursen Säkerhet i vardagen öppen för alla

MPK arrangerar webbinariet Säkerhet i vardagen i Prakticum onsdagen 15.9.2021 kl.14:00-17:30

Föreläsare på webbinariet är Heidi Finnilä från Yle som berättar om medieläskunnighet, Kim Malmberg från MPK som  behandlar informationspåverkan under en pandemi som corona. Toni Rautakoski från Marthaförbundet berättar om 72h konceptet och att skapa ett hemförråd. För Prakticums studerande och personal är utbildningen gratis.

Flera föreläsningar inom data- och cybersäkerhet

Under Prakticums säkerhetsvecka har studerande möjlighet att delta i tre föreläsningar som handlar om data- och cybersäkerhet. Föreläsarna är experter inom sitt område och jobbar med säkerhetsfrågor inom olika företag. Föreläsningarna sker både på plats och på distans onsdag-fredag kl.10:00-11:00

Föreläsning 1: Mitä on ransomware ja kuinka voin suojautua siltä?

Vet du vad ransomware är och hur det kan påverka dig i arbetet och privat? Janne Haatainen från företaget Veeam går igenom vad ”ransomware” betyder och vilket hot det medför för företagen. Under föreläsningen går Haatainen igenom de vanligaste åtgärderna för att kunna skydda sig mot attacker. Trots att Haatainens exempel kommer från företagsvärlden, kan samma åtgärder användas av privatpersoner.

Janne Haatainen är proffs inom IT och har jobbat med olika stöd-, underhålls- och utvecklingsuppgifter inom såväl den offentliga som privata sektorn. De senaste tre åren har han jobbat på Veeam och hjälpt företag att för att skydda din datainformation.

Veeam är ett programvaruföretag som grundat år 2006. Veeam är specialiserad på säkerhetskopiering och återställande av information. Veeam har 400 000 kunder runt om i världen.

Föreläsningen äger rum onsdag 15.9.2021 kl.10:00 i rum 118 i Helsingforsenheten samt i Teams. Föreläsningen går på finska och lämpar sig för alla studerande.

Föreläsning 2: Be the Hacker, Beat the Hacker

Vill du se hur en hack praktiskt kan gå till? Janne Timisjärvi från företaget Sophos presenterar demon Be The Hacker – Beat the hacker där han går igenom hackertekniker och varför säkerhet i lager är en befintlig del av datasäkerheten. Demon illustrerar hur klientsäkerhet för datorer fungerar i praktiken och hur lätt det är för en hacker att komma in i ett oskyddat nätverk.

Janne Timisjärvi är specialist inom informationssäkerhet och har över 10 års erfarenhet. Han är specialiserad inom informationssäkerhet främst inom nätverk, för slutanvändare ämnad utrustning och molntjänster. På sophos är hans titel Security Engineer.

”Sophos is a worldwide leader in next-generation cybersecurity, protecting more than 500,000 organizations and millions of consumers in more than 150 countries from today’s most advanced cyberthreats.” 

Föreläsningen äger rum torsdag 16.9.2021 i rum 118 i Helsingforsenheten samt i Teams. Föreläsningen går på finska och lämpar sig för alla studerande, speciellt studerande inom IT-branschen.

Föreläsning 3: The Road to Cloud is Paved with Good Intentions

Arbetar/studerar du IT eller har du att göra med anskaffningar av olika molntjänster eller molnintegrationer? Nestori Syynimaa från företaget Secureworks föreläser om hur molntjänster fungerar, deras datasäkerhet, de största hoten och hur man kan skydda sig mot dem.

Nestori Syynimaa har titeln Senior Principal Security Researcher. Han har doktorerat inom ämnet helhetsarkitektur och är en av de ledande experterna inom Azure AD/Office 365. Han har bland annat fått status som Microsoft Most Valuable Professional  året 2020 och Microsoft Most Valuable Security Researcher året 2021.

Secureworks är ett företag som erbjuder datasäkerhetstjänster runt om i hela världen. Syynimaa jobbar på enheten Counter Threat Unit som strävar till att identifiera möjliga hot mot datasäkerhet samt planera och utföra åtgärder för att stoppa hoten.

Föreläsningen äger rum fredagen 17.9.2021 enbart i Teams. Föreläsningen går på finska och lämpar sig för studerande inom IT-branschen.

Uppdaterad: 10.9.2021