Stäng

Innehåll

PRESSMEDDELANDE: Prakticum får tre nya ägare

Prakticums ordinarie bolagsstämma arrangerades 28.9.2021

Yrkesinstitutet Prakticums ordinarie bolagsstämma gick av stapeln 28.9. Anordnaren av Prakticums utbildning, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, får nu tre nya ägare i linje med det fusionsavtal som uppgjordes tidigare mellan Prakticum och Inveon. De nya ägarkommunerna blir Borgå, Lovisa och Lappträsk.

På bolagsstämman valdes 10 styrelsemedlemmar som representerar ägarsamfunden enligt följande: Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. representeras av Georg Henrik Wrede, Gun Eklund, Tomas Järvinen och Jan Selén, Sydkustens landskapsförbund r.f. av Christel Björkstrand, Helsingfors stad av Nora Grotenfelt, Esbo stad av Christer Holmlund, Kyrkslätt kommun av Linda Basilier, Borgå stad av Mikaela Nylander, samt Lovisa stad av Otto Andersson. Som styrelsens ordförande fungerar även framöver Georg Henrik Wrede.

Vid bolagsstämman antecknades även det nyligen uppgjorda aktieägaravtalet till mötets kännedom. Andra ärenden som behandlades och hör till ordinarie bolagsstämma var bl.a. verksamhetsberättelsen och bokslutet. Verksamhetsåret 2020 års stora händelser är Prakticums fusion med Inveon samt corona-epidemins följder för undervisningen som till stora delar av året skedde på distans. För verksamhetsåret 2020 visar resultatet ett överskott om 228 831 €. Detta är dock långt ett tekniskt resultat, eftersom Prakticum erhållit under åren 2019 och 2020 totalt nästan 604 000 € i behovsprövade statsandelar för undervisning och handledning samt som coronabidrag. Enligt bokföringsnämndens rekommendationer intäktsfördes dessa intäkter i sin helhet för verksamhetsåret 2020, trots att kostnaderna fortgår under kommande verksamhetsår.

Närmare information:

Rektor och VD
Laila Andersson
[email protected]
+358502270

Uppdaterad: 29.9.2021