Stäng

Innehåll

Prakticum börjar skolåret med närundervisning

Prakticum inleder läsåret 2021–2022 med närundervisning följer därmed myndigheternas rekommendation.

Prakticum inleder läsåret 2021–2022 med närundervisning följer därmed myndigheternas rekommendation. Vi följer med läget och vidtar nödvändiga åtgärder enligt myndigheternas direktiv. Vi hoppas givetvis på att ha närundervisning under hela höstterminen.

För nya studerande börjar läsåret tisdagen 10.8.2021 kl. 09:00 vid Prakticum. Studerande som kommer att vistas i Ölstens börjar dock första dagen på yrkesvägen 1. För årskurs 2 och 3 inleds undervisningen torsdagen 12.8.2021 eller enligt studerandes personliga schema. Det personliga schemat finns tillgängligt på Wilma på fredagen.

Laila Andersson

”Jag önskar alla en fin skolstart!”

rektor och vd

Fungerande säkerhetsföreskrifter

Det är ytterst viktigt att alla ta i beaktande de säkerhetsföreskrifter som nu råder gällande munskydd, handtvätt och avstånd för att återgången till närundervisning lyckas. Det betyder i klartext att alla använder munskydd i Prakticum. Man kommer inte heller till Prakticum om man känner sig sjuk. Vid minsta symptom ska man även låta testa sig. Då vi rör oss i matsalen bär vi alla munskydd enligt kökets regler.

Vi skapar en trygg miljö här på skolan genom att följa gemensamma regler med munskydd, distans, handtvätt och handdesinfektion. Vi önskar att alla har med sig egna munskydd. Handdesinfektion finns i alla gemensamma utrymmen och i alla klassrum. Det är en bra tumregel att tvätta händerna då man kommer till skolan, före och efter lunch och före man går hem. Efter handtvätt skall du ta 2 doser handdesinfektion och alltid desinfektion på väg ut och in i klassrum, före lunch, före du rör vid allmänna ytor samt även efter.

Tack vare att vi alla på Prakticum under tidigare läsår visat respekt gällande säkerhetsföreskrifterna har inte de få fall av corona som drabbat våra studerande förorsakat exponering hos oss. För tillfället har även en del av våra studerande och de flesta i personalen åtminstone fått en vaccindos. Äldre samt de i riskgruppen har fått två doser.

Stödtjänster för studerande finns till för dig

Stödtjänster för studerande hoppas alla fått njuta av den fina sommaren och hunnit vila inför studiestarten. Under distansundervisningen under förra läsåret var det många av våra studerande som behövde stödtjänsternas hjälp, speciellt under vårterminen. En del behövde mera stöd i studierna medan andra behövde psykolog- eller kuratorstöd. För en del kan det kännas att en stor del av studietiden gick förlorad. Vi fortsätter som tidigare med att hjälpa och stödja de som känner att de behöver hjälp. Kontakt med stödjänsterna fås genom att kontakta teamet direkt eller via examenshandledaren. Mer information om studiesmedjor och annat aktuellt vid skolstarten.

Vaccinering av unga personer

Många av er har varit på sommarjobb på arbetsplatser där man haft möjlighet att få coronavaccin medan andra fått vaccin i sin egen hemkommun. Ute i kommunerna fungerar det på olika sätt men nu får alla över 16 år vaccineras och även 12-15 åringar om man hör till någon riskgrupp. Om du har frågor angående vaccinering så bör du vända dig till din hemkommun.

Uppdaterad: 5.8.2021