Stäng

Innehåll

Stort grattis till alla våra utexaminerade!

Prakticum gratulerar alla utexaminerade läsåret 2020-2021!

Prakticum firar idag våra utexaminerade med en småskalig betygsutdelning i både Borgå och Helsingfors. Det är 323 personer som har fått endera en grundläggande yrkesexamen eller yrkesexamen vid Prakticum detta läsår. Dessutom har 25 personer gått en fortbildning inom ekologisk hårvård och blivit ekofrisörer. Stort grattis!

Ett hav av vita hattar fyllde Helsingforsenheten under dimissionen år 2019. Foto: Alexander Zach

Många blir utexaminerade redan tidigare

Trots att de flesta blir utexaminerade under våren, är det många som även får sitt betyg redan under läsåret. Yrkesutbildningens flexibilitet och kontinuerliga antagning gör det möjligt för studerande att utexamineras vid olika tillfällen. Vi vill även gratulera alla dem som redan fått sitt examensbetyg i ett tidigare skede! Ett stort grattis!

Sommarhälsning

Prakticums studerandekår i Helsingfors med ordförande Zacharias Währn som representant skickar en sommarhälsning tillsammans med rektor och VD Laila Andersson. Hälsningen är till alla studerande.

Rektor och VD Laila Andersson samt studerandekårens ordförande Zacharias Währn skickar en sommarhälsning

Framtidstro och arbetsglädje

Att få ett yrke och börja jobba är ett spännande steg i livet. Däremot har våra studerande redan under hela sin studietid fått utföra delar av sitt kommande yrke på en arbetsplats, bekantat sig med branschen och knutit kontakter. Att göra bra ifrån sig på sin LIA, lärande i arbetslivet, öppnar många dörrar. Många av våra studerande har redan en arbetsgivare och klara planer för den närmaste framtiden då Prakticum räcker över det välförtjänta examensbetyget.

En del examinander väljer också att fortsätta studera och just nu har flera av dem fått veta att de kommit in på den högskolan de sökt till. I Prakticums alumnundersökning framkommer det att cirka en tredjedel av alla alumner har fortsatt studera efter sin tid vid Prakticum.

Vi önskar alla våra examinander massor med lycka till! Framtida jobb och studier väntar! Vi är stolta över er!

Lista på utexaminerade

Här hittar du en lista på alla de personer som gett sitt tillstånd att publicera sitt namn vid utexaminering. Om någon fortfarande vill ha sitt namn med på listan kan ni kontakta oss i efterhand.

Här hittar du listan i elektroniskt format!

Yrkesinstitutet Prakticum publicerar endast namn på de utexaminerade som har gett sitt tillstånd. Därför finns inte alla examinander med på listan.

Kontakta gärna Ida-Lotta Lind på e-postadressen ida-lotta.lind(a)prakticum.fi om du vill korrigera fel eller tillsätta ditt eget namn i listan. Meddela då ditt namn, din examen och studieort. Korrigeringar görs endast om personen det gäller kontaktar oss. Föräldrar eller personal kan inte tillföra namn på listan.

Uppdaterad: 4.6.2021