Stäng

Innehåll

Lediga studieplatser

Senast 1.7.2021 ska studerande som ansökt i GEA ta emot sin studieplats för i höst, men redan idag finns det lediga studieplatser hos oss! Även vuxenstuderande och branschbytare är välkomna.

I sommarvärmen känns hösten och augusti avlägsen, men sommaren går fort. Har du redan planer inför hösten? Kanske du vill studera till ditt första yrke, eller sadla om och åta dig nya äventyr inom en helt annan bransch?

Senast 1.7.2021 ska de som sökt via GEA ta emot sin studieplats. Däremot vet vi redan nu att det finns flera lediga studieplatser inom dessa utbildningar med studiestart i augusti.

Grundläggande yrkesexamen:

  • Artesan, Borgå
  • Frisör, Helsingfors
  • IT-stödperson, Borgå
  • Kock och servitör, Helsingfors
  • Verkstadsmekaniker, Borgå

Yrkesexamen:

  • Ledare för skolgång, morgon- och eftermiddagsverksamhet, Helsingfors
  • Visualist, yrkesexamen i affärsverksamhet, Helsingfors

Påbyggnadslinje:

  • Spelproduktion, Helsingfors

Även andra utbildningar har några lediga studieplatser kvar. Mer specifika uppgifter gällande sökandeläget har våra karriärvägledare samt vår studiebyrå.

Är det någon utbildning som är fullsatt?

Vi kontaktade vår karriärvägledare Sam Grönstrand innan även han får en välförtjänt semester. Vi frågade om det finns någon utbildning som är fullsatt med tanke på studiestarten 10.8.2021.

– Fordonsmekaniker och merkonom i Helsingfors är så gott som fullsatta, svarar Grönstrand. Det finns möjlighet att studera på läroavtal inom dessa branscher, men tyvärr börjar studieplatserna för dagsstudier vara fyllda.

Det lönar sig alltid att söka via kontinuerlig ansökan och fråga om det finns studieplats. Ibland kan det dock hända att kapaciteten för enskilda utbildningar inte räcker till för att ta in alla som vill börja studera i augusti. Däremot hjälper Grönstrand och hans kolleger att hitta rätt.

Utbildning riktad till vuxna och branschbytare

Varje utbildning som Prakticum har, tar även gärna emot vuxenstuderande. Exempelvis har unga och vuxna studerande redan länge jobbat sida vid sida i Prakticums frisörsalong. Lärarna är duktiga på att tillämpa undervisningen efter studerandes arbetserfarenhet och bakgrund. Även inom restaurang- och cateringbranscher är lärarna bra på ändra sin undervisning utgående från de behov som studerande har.

Specifika utbildningar som är riktade till vuxna studerande, som endera har arbetserfarenhet eller en tidigare utbildning, är bland annat yrkesutbildningarna ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet samt yrkesexamen i affärsverksamhet, visualist. Studierna är flerformsstudier vilket innebär att studerande kan jobba vid sidan om studierna. Det betyder också att det blir mycket studier på egen hand. Även artesanutbildningen är uppbyggd så att det ska vara möjligt att studera vid sidan om jobbet.

Prakticum har sedan länge också utbildat närvårdare med flerformsstudier. I Borgå börjar en utbildning i augusti för vuxna studerande. Utbildningen har redan många sökande.

– Gällande flerform är antalet studieplatser mer flexibelt, men visst börjar vi ha rätt många sökande där också, kommenterar Sam Grönstrand.

Kontakten till arbetslivets knyts genast

Den som studerar till ett yrke knyter värdefulla kontakter med arbetslivet redan under sin studietid. Exempelvis är läroavtal är ett ypperligt sätt att både jobba och studera till ett nytt yrke på samma gång. Detta lämpar sig bra för dem som föredrar att lära sig i arbetslivet framom att sitta på skolbänken.

– Just nu finns det exempelvis rätt goda förutsättningar att hitta en läroavtalsplats inom byggbranschen för den som vill studera till husbyggare, berättar Grönstrand.

Även de som studerar dagtid och på heltid har mycket kontakt med arbetslivet. Lärande i arbetslivet, förkortat LIA, är ett av de ställen där studerande både lär sig mycket och skapar nätverk för framtiden.

Foto: Mathias Grönqvist

Sam Grönstrand själv är lite av en branschbytare. Innan han utbildade sig till studiehandledare, jobbade han som lärare för våra servitörer i Prakticum. På bilden ovan bjuder han examinanderna på dryck under dimissionen 4.6.2021 och är därmed för en stund tillbaka i sin gamla yrkesroll.

Uppdaterad: 23.6.2021