Stäng

Innehåll

Prakticums studerande aktuella med två utställningar

Just nu ställer Prakticums studerande ut sina alster på två utställningar: NU21/ Distance (& Closeness) på Luckan i Helsingfors och PositivKonst på Grand i Borgå.

I flera år har Prakticums mediestuderande samarbetat med andra nordiska skolor. Samarbetet har bland annat resulterat i ett nordiskt fotografiskt samarbetsprojekt med studerande från LBS kreativa gymnasium i Göteborg och studerande vid Prakticum i Borgå och Helsingfors. I årets utställning medverkar studerande både från Helsingfors och Borgå: utövare av medietjänster, utövare av visuell framställning samt artesan.

Samarbetet med LBS går under namnet NU21 och är den femte utställningen inom NU-projekten, som blev en utställning första gången 2017. Studerande själva bestämmer tema för varje utställning och gör tillsammans med handledning av sina lärare både en digital och virtuell utställning. NU-utställningarna har de senaste åren kunnat besökas på Luckan i Helsingfors.

Distance (& Closeness)

Distance (& Closeness) är temat för årets utställning. Temat passar både med tanke på pandemin och på själva samarbetet. I en videohälsning till Prakticums studerande säger fotolärare Sara Samuelsson vid LBS att det varit utmanande att endast samarbeta på distans, men att slutresultatet blev bra till sist.

Fyra studerande från respektive land deltar i utställningen med sina fotografier. Nina Sederholm från Prakticum och Sara Samuelsson har varit handledare och fotolärare inom projektet.

LBS kreativa gymnasiet i Göteborg
Madelene Boehm
Max Jacobsen
Camilla Kjellberg
Kim Warren

Yrkesinstitutet Prakticum
Sara Lindborg
Benjamin Rosenlund
Maj Tillman
Vera Örså

Studerande Maj Tillman, Vera Örså och Benjamin Rosenlund då utställningen öppnar

Digital utställning

Utställningen NU21 kan besökas på Luckan i Helsingfors under tidsperioden 4-31 mars 2021.

Förutom de foton som hänger fysiskt på väggarna i Luckan, kan besökarna även delta i en digital utställning på webbsidan https://nu21.viko.fi/ 

Positiv konst på Grand i Borgå

Även personer som besöker Borgå kan gå på utställning. PositivKonst finns på Grand och är öppen 3-26.3.2021. Trots rådande omständigheter är det möjligt att besöka utställningen på plats. 

PositivKonst är en utställning av fyra Prakticumstuderande som studerar tredje året inom visuell framställning.

Lina Franck
Lia Sivén
Sara Lindborg
Melissa Grönqvist

Alster från utställningen PositivKonst

Uppdaterad: 4.6.2021