Stäng

Innehåll

GEA förlängs till 7.4.2021

Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat att förlänga ansökningstiden till utbildningarna som följer efter den grundläggande utbildningen fram till 7.4.2021.

Ansökningstiden till utbildning efter den grundläggande utbildningen förlängs på grund av situationen med coronaviruset. Vårens gemensamma ansökan som inletts 23.2.2021 till yrkesutbildning och gymnasieutbildning och till handledande utbildningar efter den grundläggande utbildningen samt till yrkesutbildning som ordnas med krävande särskilt stöd avslutas 7.4.2021 klockan 15:00.

Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat att förlänga ansökningstiden till utbildningarna som följer efter den grundläggande utbildningen fram till 7.4.2021

Skyldigheten att söka till utbildning trädde i anslutning till den utvidgade läroplikten i kraft vid ingången av år 2021. Skyldigheten att söka till utbildning påverkar i praktiken de unga som våren 2021 går i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen (i huvudsak unga födda år 2005). En läropliktig ska före utgången av den sista årskursen i den grundläggande utbildningen söka till utbildning på andra stadiet, till utbildning i övergångsskedet eller till annan utbildning som omfattas av läroplikten.

Handledning och elevhandledning som berör ansökan ska även ges under den tid de högre årskurserna studerar på distans (8.3–28.3). Olika sätt att genomföra handledningen är handledning med digitala förbindelser och personlig handledning eller handledning i mindre grupper, med hänsyn till rekommendationerna som gäller hygien och säkerhetsavstånd. För elever som av någon annan orsak deltar i undervisningen på distans, till exempel på grund av karantän, isolering eller för att en familjemedlem hör till riskgruppen, ska elevhandledningen som berör den gemensamma ansökan ordnas till exempel med hjälp av digitala förbindelser.

Ansökningshelheterna efter den grundläggande utbildningen är:
· Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning
· Ansökan till yrkesutbildning som ordnas med krävande särskilt stöd och som omfattar yrkesinriktad grundexamen, utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA).
· Ansökan till handledande utbildning efter den grundläggande utbildningen, som omfattar påbyggnadsundervisning efter den grundläggande (årskurs 10), utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning (LUVA).

Ansökan till utbildningarna görs med blanketterna som finns för respektive ansökningshelhet i Studieinfo. Utbildningarna inleds på hösten 2021.

Studieinfos rådgivningstjänst hjälper i frågor som berör ansökan

Studieinfos ansökningsrådgivning hjälper i frågor som berör ansökan till utbildning. Ta i första hand kontakt med e-post. Telefonrådgivningen är öppen den sista veckan som ansökan pågår, det vill säga 29.3–7.4 klockan 9.30–13, dagen då ansökningstiden avslutas 9.30–15.00.

Kontaktuppgifter till rådgivningen
[email protected]

Meddelandet är sammanställt av Undervisnings- och kulturministeriet, studieinfo 2.3.2021

Uppdaterad: 14.2.2023