Stäng

Innehåll

Skärpta krav gällande distansundervisning

Från och med den 8.3.2021 ska andra stadiets utbildning fram till den 28.3.2021 ordnas som distansundervisning enligt myndigheternas direktiv.


Distansundervisning gäller för alla förutom ett undantag: de studerande som måste få närundervisning för att klara sina studier. Prakticum tillåter grupper på max 5 studerande och tillämpar alla säkerhetsåtgärder. Det är läraren som kontaktar de studerande som kan få närundervisning under de kommande tre veckorna gällande i första hand endast praktiskt arbete. Detta förfarande är även i linje med Helsingfors stads direktiv: ”Nödvändig närundervisning tryggas emellertid i gymnasierna och inom yrkesutbildningen”

Liksom hittills i distansperioden finns det möjlighet att få stöd och hjälp av våra kuratorer, psykolog, hälsovårdare, speciallärare samt socialhandledare.
Vi har bra möjlighet att ordna studiesmedjor på distans. För ytterligare information kontakta Catharina Grönqvist, Ledare för stödtjänster för studerande +358 41 730 7019, [email protected]

Studerande, vårdnadshavare och personal har blivit informerade via wilma fredagen 7.3.2021

Uppdaterad: 8.3.2021