Stäng

Innehåll

Prakticum samarbetsförhandlar

Yrkesinstitutet Prakticum inledde samarbetsförhandling på basen av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker 21.1.2021.

Yrkesinstitutet Prakticum inledde samarbetsförhandling på basen av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker 21.1.2021. Behovet av samarbetsförhandling beror på övergången till årsarbetstid för undervisningspersonal, samt det ekonomiska läget. Samarbetsförhandlingarna pågår maximalt i sex veckor. Årsarbetstiden för lärare gäller från och med augusti 2021.

Organisationsförändring, yrkesutbildningsreformen, finansieringssystemet för yrkesutbildningen samt fastighetskostnader har de senaste åren pressat Prakticums ekonomiska läge. Hittills har Prakticum även prioriterat hög närundervisningsgrad vilket är kostsamt. I december 2020 försvårades läget ytterligare på grund av det stadsansdelsbeslut som Prakticum erhöll av ministeriet, där statsandelarna minskade jämfört med verksamhetsåret 2020. Därav har styrelsen för Prakticum gett Prakticums ledning uppgiften att föra samarbetsförhandling i syfte att uppnå inbesparingar som inverkar på ekonomin. 

Vad innebär detta i praktiken?

– Konkreta sparåtgärder i detta skede är att minska på personalkostnaderna. En annan stor kostnad är våra utrymmen, speciellt i Helsingfors, säger Prakticums rektor och VD Laila Andersson

De preliminära beräkningarna utifrån styrelsens inbesparingsåtgärder kan leda till 25 uppsägningar och 15 befattningar som ändras från heltid till deltid. Ändring i arbetsuppgifter och ort blir också aktuellt för vissa anställda. Uppsägningar och förändringar i befattningar verkställs senast inom utgången av maj 2021.

Vad kan ytterligare göras för att få ekonomin på fötter?

– Fler studerande har en positiv inverkan på ekonomin, så sök till oss! Vi är tvungna att tänka om gällande vår verksamhet och hitta nya lösningar utan att pruta på kvaliteten. Även skräddarsydda fortbildningar för arbetslivet är en välkommen inkomstkälla. Här kan omgivningen bidra. Vi vill gärna fortsätta erbjuda en kvalitativ utbildning, men yrkesutbildning på svenska i huvudstadsregionen är kostsamt. För att bibehålla det svenska språket är det även avgörande att kunna studera på svenska, konstaterar Laila Andersson

Närmare information

Rektor/VD Laila Andersson
[email protected]
+358502270

Styrelseordförande Georg Henrik Wrede
[email protected]
+358 44 788 6000

          

Uppdaterad: 28.1.2021