Stäng

Innehåll

Merkonom­utbildning i Mattliden upphör

Från och med nästa läsår kommer Prakticum att ha tre merkonomklasser i Helsingforsenheten istället för två. Merkonomutbildningen i Mattliden upphör.

PRESSMEDDELANDE 13.11.2020

Prakticums ledning har tagit beslutet att avsluta merkonomutbildningen efter pågående läsår i Esbo och starta tre grupper i stället för tidigare två i Helsingfors. Orsaken till förändringen är att Mattlidens gymnasium behöver fler klassrum då gymnasiet inför läsåret 2021-22 tar in fler studerande än tidigare p.g.a. de växande årskullarna som avslutar sin grundskola i Esbo.

Bristen på utrymmen leder till att varken Yrkesinstitutet Prakticum eller Arbetarinstitutets grupper som verkat i Mattlidens skolcentrum ryms in i skolcentret. Prakticums merkonomutbildning i Mattliden fortsätter dock läsåret till slut. Prakticum har kontaktat flera aktörer i Esbo och Grankulla men tyvärr inte lyckats med att hitta ersättande ändamålsenliga utrymmen.

Sedan merkonomutbildningen startade i Esbo har förbindelserna mellan Esbo och Arabiastranden, där Prakticums Helsingforsenhet är belägen, förbättrats. Att låta merkonomstuderande studera i en skolmiljö med andra ungdomar är viktigt.

”Vi har haft ett fint samarbete med Mattlidens gymnasium och det är med vemod vi måste lämna Mattlidens skolcentrum. Det har gett mervärde både för våra merkonomstuderande och för Mattlidens gymnasieelever att de studerat i samma byggnad. Vi vill även i fortsättningen erbjuda våra merkonomstuderande en ung studiemiljö”

Laila Andersson, rektor och VD

Med vänlig hälsning,
Laila Andersson, rektor och VD för Yrkesinstitutet Prakticum
Georg Henrik Wrede, Prakticums styrelseordförande och VD för Folkhälsan

Laila Andersson svarar på eventuella frågor

Uppdaterad: 13.11.2020