Stäng

Innehåll

Prakticum övergår till distansundervisning till 22.12.2020

Prakticum övergår enligt rådande restriktioner till distansundervisning från och med måndagen den 30.11.2020 fram till jullovet, 22.12.2020.

Prakticums studerande, vårdnadshavare och personal blev 26.11.2020 informerade om att utbildningen vid Prakticum nu övergår till distansundervisning. Meddelandet har sänts via Wilma.

Innan jullovet meddelas om nya direktiv om hur verksamheten fortsätter efter jullovet. Fortsättningen beror på myndigheternas direktiv.

Trots att vi är på distans så finns våra stödtjänster för studerande tillgängliga i huvudsak i skolan, men också på distans och vi hoppas att de studerande som behöver mera stöd är i kontakt med sin examenshandledare eller direkt med sin lärare om det handlar om behov av närundervisning/ stödundervisning.

Utöver stödtjänsters normala verksamhet kan man också under distansperioden få extra stöd och hjälp i studierna av följande personer:

  • Pia Öhman , socialhandledare, 040 351 9800 (Helsingfors)
  • Åsa Nylund, speciallärare, 041 730 5529 (Borgå)
  • Marika Koivunporras-Jansén, ledare för stödtjänster för studerande, 050 5744974 (Helsingfors och Borgå)

Skollunch serveras för de studerande som är på plats i skolhuset, men kommer att vara i form av ett matpaket istället för varm lunch.

Informationen sammanställd av Laila Andersson, rektor och VD

Uppdaterad: 29.11.2020