Stäng

Innehåll

Uppdaterad information gällande coronavirus och åtgärder

Efter regeringens presskonferens 4.5.2020 gällande corona-epidemin har Prakticums ledning 5.5.2020 diskuterat vad beslutet om att gymnasier, yrkesläroanstalter, högskolor och fritt bildningsarbete kan öppnas den 14 maj betyder för Prakticum.

Prakticum kommer att följa statsrådet rekommendation att all undervisning fortsättningsvis främst ordnas på distans till terminens slut men annan verksamhet kan komma igång i Prakticums lokaler. Under presskonferensen nämndes möjligheten att studerande i behov av extra stöd kan få närundervisning samt att yrkesprov och andra prov kan hållas i skolans utrymmen vid behov. Varje lärare kan med sin teamledare överväga behovet av att kalla in studerande för att få närundervisning. 

I juni kommer Prakticum att bjuda in alla avgående grupper under några dagar enligt ett tidsschema så att de i grupp kan lämna in nycklar och övrigt material samt få sina betyg, en ros och närvårdarna avlägga Närvårdarlöftet. 

Följande information har gått ut till Prakticums studerande gällande de grupper som delvis kommer att vistas i våra enheter i Borgå eller Helsingfors:

Fortsättningsvis är det distansundervisning som gäller till läsårets slut i Prakticum men från och med 14.5 kan vissa mindre grupper även komma till skolbyggnaderna för att avlägga t.ex. yrkesprov eller annat som kräver fysisk närvaro. Studerande får information om det via sina lärare. De dagar man är i skolhuset har man även rätt till skollunch.

Om studerande eller personal insjuknar under skoldagen ska personen så snabbt som möjligt ta sig hem utan att vistas i närheten av någon annan. Bäst är att vänta utanför skolbyggnaden, om personen inte har feber, på att bli upplockad av en personbil. Personen bör undvika att åka hem kollektivt då smittan kan spridas eller att vistas i ett mindre utrymme inomhus nära andra. Prakticum reserverar ett rum för studerande där personen kan vänta inomhus ifall det blir en längre väntan på att någon kan plocka upp personen.

Minns att en god handhygien är det lättaste sättet att skydda oss alla! Tvätta dina händer genast då du kommer in i skolhuset och iaktta en god handhygien!

  • Om du är sjuk får du inte komma till skolan eller delta i program ordnat av Prakticum
  • Om du hör till en riskgrupp rekommenderar vi att du inte deltar i närundervisning
  • på plats bör du undvika fysisk kontakt och hålla distans, 2 meter rekommenderas
  • En god handhygien och att hosta och nysa rätt förhindrar smittan att spridas, se de föreskrifter som finns uppsatta i vår byggnad.
  • Om en studerande önskar kan ansiktsmask användas bara man följer de föreskrifter som är givna:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/tietoa-itse-tehdyista-kasvomaskeista

https://minedu.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/ohjeita-tueksi-lahiopetuksen-turvalliseen-jarjestamiseen-ja-tilojen-kayttoon

Plock ur anvisningarna: andra stadiets utbildning, högre utbildning och fritt bildningsarbete

  • Om det ordnas undervisning för en stor grupp (t.ex. föreläsningar för en stor publik) ska man använda distansförbindelse
  • För att undvika närkontakt bör man ordna lokalerna så att det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd: antalet personer i lokalerna begränsas så att man kan hålla ett avstånd på 1-2 meter mellan personerna.  
  •  Användningen av studeranderestauranger och andra lokaler som används för måltider kan delas upp i skift och under måltiden ska det vara möjligt att undvika närkontakt och hålla säkerhetsavstånd
  • I fråga om offentliga tillställningar som ordnas av läroanstalter ska man följa det som bestäms i gällande rekommendationer om  begränsningar av sammankomster och i de beslut om offentliga tillställningar som fattats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. 

PDF: Allmänna anvisningar om smittbekämpning för yrkesinriktad utbildning 

Uppdaterad: 5.8.2021