Tilläggsutbildning för närvårdare

Närvårdare sedan tidigare? Avlägg ett nytt kompetensområde

Har du avlagt en närvårdarexamen tidigare eller kanske lämnat studierna på hälft och saknar examensbetyg? Du har också möjligheten att avlägga endast ett kompetensområde. På det här sättet kan du komplettera och bredda ditt kunnande på bästa sätt. Du kan välja med att endast avlägga delexamen eller uppdatera hela examen enligt ikraftvarande examensgrunder.

Har du avlagt en närvårdarexamen tidigare eller kanske lämnat studierna på hälft och saknar examensbetyg? Du har också möjligheten att avlägga endast ett kompetensområde. På det här sättet kan du komplettera och bredda ditt kunnande på bästa sätt. Du kan välja med att endast avlägga delexamen eller uppdatera hela examen enligt ikraftvarande examensgrunder. 

Följande kompetensområden är planerade med start januari 2018. 

  • Handikappomsorg
  • Vård och fostran av barn och unga
  • Äldreomsorg

Det lönar sig alltid att vara i kontakt och fråga hur studierna kan byggas upp för att du skall kunna avlägga examen eller delar av den. 

Deltagaravgift

150 € pant för iPad 

Ansök till närvårdare, kompetensområde här!

Läs mera om de olika kompetensområdena:

Handikappomsorg

 Som närvårdare med kompetensområdet för handikappomsorg kan du arbeta i närvårdarens arbetsuppgifter i verksamhetsmiljöer där de handikappade personerna bor, studerar, arbetar eller är konsumenter av vård, omsorg, rehabilitering eller tjänster. Du kan, som medlem av en multiprofessionell arbetsgrupp och tillsammans med klienter med olika handikapp, planera, genomföra och utvärdera den individuella vården, fostran och rehabiliteringen av klienten.

Vård och fostran av barn och unga

Som närvårdare med kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga kan du jobba i olika verksamhetsmiljöer inom småbarnsfostran, t.ex. på daghem, i skola, enheter inom barnskyddet, på ett sjukhus för barn eller inom familjearbete. Du kan planera, genomföra och utvärdera vård och fostran av barn under skolåldern samt av barn i skolåldern och unga i multiprofessionellt samarbete och i olika verksamhetsmiljöer. Dessutom kan du utföra vård och fostran av barn som är sjuka och i behov av särskilt stöd. Ifall du intresserar dig av barn och unga i olika åldrar och ett barninriktat och familjecentrerat arbetssätt, då är kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga något för dig.

Äldreomsorg

Som närvårdare med kompetensområde Äldreomsorg kan du jobba med äldre på exempelvis äldreboende, serviceboende och inom hemvården. Under utbildningen fördjupar du dig i kunskapen om den äldre människan, sjukdomar som påverkar den äldre samt vårdarbetet inom äldreomsorgen. I utbildningen ingår också flera studiebesök till olika föreningar och ställen som stöder arbetet med äldre, samt expertföreläsningar om exempelvis sårvård. Om du tycker om att ha ett varierande arbete där du får jobba med människor med lång livserfarenhet, då är äldreomsorgen något för dig.

 

 

Sök på prakticum.fi: