Närvårdare

Närvårdare, Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Som närvårdare kan du arbeta inom vård-, omsorgs- och fostringsarbete. Oberoende av kompetensområde får du basfärdigheter i att stöda, handleda, vårda och rehabilitera människor. Som närvårdare har du möjlighet att arbeta på sjukhus, vård- och omsorgsenheter, i hemmiljö, inom sjuktransportväsendet och barndagvården, vid mottagningar och olika serviceenheter. Som närvårdare kan du även arbeta som självständig yrkesutövare. Grundexamen inom social- och hälsovård ger dig möjlighet till ett brett arbetsfält med kontakt till människor i olika åldrar och livssituationer.

Examen innehåller fem examensdelar: stöd för utveckling och handledning, vård och omsorg, stöd för rehabilitering och en valbar examensdel samt ett kompetensområde. I slutet av varje examensdel går du ut på inlärning i arbete och därefter upp till examenstillfälle där du via ditt arbete i en autentisk miljö påvisar det kunnande som krävs för yrket. Dessa kriterier är formulerade av utbildningsstyrelsen.

Närvårdare, läroavtal Borgå

Utbildningsort

Borgå

Utbildningstid

September 2017 - Februari 2020
Enligt den personliga tillämpningen.

Sista ansökningsdagen

14.5.2017

Deltagaravgift

58 € examensavgift
150 € pant för iPad mini

Undervisningsform och närstudier

Läroavtal
Närstudiedag två dagar var tredje vecka, dagarna fastslås senare.
Även inlärning i arbete -perioder ingår i utbildningen, där studerande förväntas byta arbetsplats om den egna arbetsplatsen inte motsvarar examensgrundernas krav. 

Lämplighetstest

Maj - juni 2017. Sökande bjuds in att delta i en av dagarna.
Alexandersgatan 20, 06100 Borgå

Målgrupp

För dig som vill jobba med och för människor. Du tar ansvar för dina egna studier och inlärning, samt är bra på att prioritera. Du vill lära dig nya saker och är inte rädd för att fråga om hjälp. Arbete inom branschen kräver psykisk uthållighet och stabilitet samt koncentrationsförmåga.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Antagningen påverkas av SORA-författningarna (lösningar vid olämplighet för studier) som gäller för vissa utvalda examina. Alla studerande inom social- och hälsovårdsbranschen skall även uppvisa ett brottsregisterutdrag efter studiestart.

Examen består av

Tre obligatoriska examensdelar
 • Stöd för utveckling och handledning
 • Vård och omsorg
 • Stöd för rehabilitering

Ett kompetensområde (ett väljs)

 • Handikappomsorg
 • Vård och fostran av barn och unga
 • Äldreomsorg
En valbar examensdel (en väljs)
 • Att arbeta i en mångkulturell arbetsmiljö
 • Hemvård och omsorgsarbete för äldre

Bedömning

I slutet av varje examensdel går du ut på inlärning i arbete och därefter upp till examenstillfälle där du via ditt arbete i en autentisk miljö påvisar det kunnande som krävs för yrket. Dessa kriterier är formulerade av utbildningsstyrelsen. Läs mer här om examenstillfällen.

Ansök till närvårdare, läroavtal här!

Närvårdare, flerform Borgå

Utbildningsort

Borgå

Utbildningstid

September 2017 - Februari 2020
Enligt den personliga tillämpningen.

Sista ansökningsdagen

14.5.2017

Deltagaravgift

58 € examensavgift
150 € pant för iPad mini

Undervisningsform och närstudier

Flerform. Även inlärning i arbete -perioder ingår i utbildningen.
I september 2017 planeras följande flerformsutbildning. Har du närvårdarstudier på hälft sedan tidigare eller mycket kunnande genom t.ex. arbetserfarenhet lönar det sig alltid att vara i kontakt och fråga efter möjligheter att hoppa på utbildningen. 

Lämplighetstest

Maj-juni 2017. Sökande bjuds in att delta i en av dagarna.
Alexandersgatan 20, 06100 Borgå

Målgrupp

För dig som vill jobba med och för människor. Du tar ansvar för dina egna studier och inlärning, samt är bra på att prioritera. Du vill lära dig nya saker och är inte rädd för att fråga om hjälp. Arbete inom branschen kräver psykisk uthållighet och stabilitet samt koncentrationsförmåga.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Antagningen påverkas av SORA-författningarna (lösningar vid olämplighet för studier) som gäller för vissa utvalda examina. Alla studerande inom social- och hälsovårdsbranschen skall uppvisa brottsregisterutdrag efter studiestart.

Examen består av

Tre obligatoriska examensdelar
 • Stöd för utveckling och handledning
 • Vård och omsorg
 • Stöd för rehabilitering
Ett kompetensområde (ett väljs)
 • Handikappomsorg
 • Vård och fostran av barn och unga
 • Äldreomsorg
En valbar examensdel (en väljs)
 • Att arbeta i en mångkulturell arbetsmiljö
 • Hemvård och omsorgsarbete för äldre

Bedömning

I slutet av varje examensdel går du ut på inlärning i arbete och därefter upp till examenstillfälle där du via ditt arbete i en autentisk miljö påvisar det kunnande som krävs för yrket. Dessa kriterier är formulerade av utbildningsstyrelsen. Läs mer här om examenstillfällen.

Ansök till närvårdare, flerform här! 

Närvårdare, flerform Helsingfors

Utbildningsort

Helsingfors

Utbildningstid

Januari 2018 - oktober 2020
Enligt den personliga tillämpningen.

Sista ansökningsdagen

Hösten 2017

Deltagaravgift

58 € examensavgift
150 € pant för iPad mini

Undervisningsform och närstudier

Flerform. Även inlärning i arbete -perioder ingår i utbildningen.
I januari 2018 planeras följande flerformsutbildning i Helsingfors. Har du närvårdarstudier på hälft sedan tidigare eller mycket kunnande genom t.ex. arbetserfarenhet lönar det sig alltid att vara i kontakt och fråga efter möjligheter att hoppa på utbildningen. 

Lämplighetstest

Datum meddelas senare.
Jan- Magnus Jansson plats 5, 00560 Helsingfors

Målgrupp

För dig som vill jobba med och för människor. Du tar ansvar för dina egna studier och inlärning, samt är bra på att prioritera. Du vill lära dig nya saker och är inte rädd för att fråga om hjälp. Arbete inom branschen kräver psykisk uthållighet och stabilitet samt koncentrationsförmåga.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Antagningen påverkas av SORA-författningarna (lösningar vid olämplighet för studier) som gäller för vissa utvalda examina. Alla studerande inom social- och hälsovårdsbranschen skall uppvisa brottsregisterutdrag efter studiestart.

Examen består av

Tre obligatoriska examensdelar
 • Stöd för utveckling och handledning
 • Vård och omsorg
 • Stöd för rehabilitering
Ett kompetensområde (ett väljs)
 • Handikappomsorg
 • Vård och fostran av barn och unga
 • Äldreomsorg
En valbar examensdel (en väljs)
 • Att arbeta i en mångkulturell arbetsmiljö
 • Hemvård och omsorgsarbete för äldre

Bedömning

I slutet av varje examensdel går du ut på inlärning i arbete och därefter upp till examenstillfälle där du via ditt arbete i en autentisk miljö påvisar det kunnande som krävs för yrket. Dessa kriterier är formulerade av utbildningsstyrelsen. Läs mer här om examenstillfällen.

Ansök till närvårdare, flerform här! 

Närvårdare sedan tidigare? Avlägg ett nytt kompetensområde

Har du avlagt en närvårdarexamen tidigare eller kanske lämnat studierna på hälft och saknar examensbetyg? Du har också möjligheten att avlägga endast ett kompetensområde. På det här sättet kan du komplettera och bredda ditt kunnande på bästa sätt. Du kan välja med att endast avlägga delexamen eller uppdatera hela examen enligt ikraftvarande examensgrunder. 

Följande kompetensområden är planerade med start januari 2018. 

 • Handikappomsorg
 • Vård och fostran av barn och unga
 • Äldreomsorg

Det lönar sig alltid att vara i kontakt och fråga hur studierna kan byggas upp för att du skall kunna avlägga examen eller delar av den. 

Deltagaravgift

58 € examensavgift
150 € pant för iPad mini

Ansök till närvårdare, kompetensområde här!

Läs mera om de olika kompetensområdena här:

Handikappomsorg

Som närvårdare med kompetensområdet för handikappomsorg kan du arbeta i närvårdarens arbetsuppgifter i verksamhetsmiljöer där de handikappade personerna bor, studerar, arbetar eller är konsumenter av vård, omsorg, rehabilitering eller tjänster. Du kan, som medlem av en multiprofessionell arbetsgrupp och tillsammans med klienter med olika handikapp, planera, genomföra och utvärdera den individuella vården, fostran och rehabiliteringen av klienten.

Vård och fostran av barn och unga

Som närvårdare med kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga kan du jobba i olika verksamhetsmiljöer inom småbarnsfostran, t.ex. på daghem, i skola, enheter inom barnskyddet, på ett sjukhus för barn eller inom familjearbete. Du kan planera, genomföra och utvärdera vård och fostran av barn under skolåldern samt av barn i skolåldern och unga i multiprofessionellt samarbete och i olika verksamhetsmiljöer. Dessutom kan du utföra vård och fostran av barn som är sjuka och i behov av särskilt stöd. Ifall du intresserar dig av barn och unga i olika åldrar och ett barninriktat och familjecentrerat arbetssätt, då är kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga något för dig!

Äldreomsorg

Som närvårdare med kompetensområde Äldreomsorg kan du jobba med äldre på exempelvis äldreboende, serviceboende och inom hemvården. Under utbildningen fördjupar du dig i kunskapen om den äldre människan, sjukdomar som påverkar den äldre samt vårdarbetet inom äldreomsorgen. I utbildningen ingår också flera studiebesök till olika föreningar och ställen som stöder arbetet med äldre, samt expertföreläsningar om exempelvis sårvård. Om du tycker om att ha ett varierande arbete där du får jobba med människor med lång livserfarenhet, då är äldreomsorgen något för dig!

 

 

Sök på prakticum.fi: