Merkonom

Merkonom, Grundexamen inom företagsekonomi

Som merkonom kan du arbeta mångsidigt t.ex. inom kundbetjäning, försäljning, kontorstjänster eller ekonomiförvaltning. Som läroavtalsstuderande har du möjligheten att bekanta dig med ditt företags eller din organisations verksamhet på ett mångsidigt sätt. Du kan välja mellan kompetensområdena Kundbetjäning och försäljning eller Ekonomi- och kontorstjänster och sedan plocka in examensdelar enligt ditt och arbetsgivarens intressen.

Som merkonom kan du arbeta t.ex. inom kundbetjäning, försäljning, kontorstjänster eller ekonomiförvaltning. Du får ett brett kunnande som ger dig många möjligheter för framtiden. Det är många arbetsplatser som lämpar sig för en merkonom, egentligen alla typer av kontor och butiker. Dessutom fungerar utbildningen som en bra grund för dig som kanske vill studera vidare på yrkeshögskole- eller universitetsnivå.

Utbildningsort

Nyland, inlärning i arbete på arbetsplatsen

Utbildningstid

Fortlöpande antagning.

Utbildningstiden varierar enligt studerandens startnivå och önskemål samt arbetsgivarens schema, men det normala är att examen avläggs på ungefär 1,5 år.

Sista ansökningsdagen

Fortlöpande ansökning och antagning.

Deltagaravgift

58 € examensavgift

Undervisningsform och närstudier

Läroavtal
Närstudietidtabellen diskuteras i samband med handledningen.

Lämplighetstest

Egentliga lämplighetstest ordnas inte. Det väsentliga är att en lämplig arbetsgivare finns i bilden.

Målgrupp

Merkonomexamen ger färdigheter för många olika arbetsuppgifter. Det viktiga är att du vill lära dig mera om företagsekonomi och administration och att din arbetsgivare vill ingå läroavtal. Det finns ett stort behov av merkonomer inom företagsvärlden, olika organisationer och också inom den offentliga sektorn.   

Examen består av

5-6 examensdelar enligt den personliga tillämpningen.

Kompetensområde (varav ett av följande väljs och erbjuds av Fortbildningscentrum Prakticum)

  • Kundbetjäning och försäljning
  • Ekonomi- och kontorstjänster

Bedömning

Examenstillfälle ordnas vanligen med 6 månaders mellanrum på arbetsplatsen. Två examensdelar i taget har visat sig vara en fungerande takt.

Ansök till merkonom, läroavtal här!

 

Sök på prakticum.fi: