Kortkurser inom mediebranschen

Kortkurser inom mediebranschen

Kurserna riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i fotografering, film, editering och webgrafik. Som vill bekanta dig med mediabranschens hela produktionssätt från planering till utföring, med flera olika kanaler och tekniker. Under utbildningen lär du dig hur audiovisuell kommunikation och grafisk planering fungerar i den digitala världen.

Vill du lära dig grunderna i grafisk planering, fotografering, filmning och editering? Vill du uppdatera dina kunskaper i Indesign, Photoshop eller Lightroom? Under kurserna lär du dig hur audiovisuell kommunikation och grafisk planering fungerar i den digitala världen.  

Anmäl dig till här!

Grafisk planering – Some-workshop (10h)

Vill du lära dig mer om marknadsföring och innehållsproduktion för sociala medier? På Some-workshopen lär du dig skapa innehåll för ditt företag eller din arbetsplats. Med hjälp av praktiska övningar, diskussion och föreläsning får du kunskap om de viktigaste someverktygen, bland annat Facebook, Twitter, Instagram och bloggar. Du får även lära dig om lyckad och mindre lyckad marknadsföring. Workshopen lämpar sig både för nybörjare och längre hunna.

Workshopens praktiska övningar utgår från deltagarnas behov och konkreta frågor. Övningarna kan exempelvis handla om olika tjänster, problematiska situationer, ett visst someverktyg eller rollfördelningen mellan det privata och det offentliga some-jaget.

Some-workshopen leds av Laura Johansson som är some-konsult och innehållsproducent med lång erfarenhet av sociala medier.

Innehåll

Marknadsföring, marknadsföringsmaterial för sociala medier, innehållsproduktion

Utbildningsort

Helsingfors
 

Utbildningstid

fre 13.10 kl. 16:30–20:30
lö 14.10 kl. 9:00–15:00 
 

Deltagaravgift 

200 e inkl. 0% moms (0,00 e)
 

Anmälningstid

21.12.2016–5.10.2017
 

Anmäl dig till här!

Grafisk planering – Grafisk produktion (20h)

Innehåll: Producering av marknadsföringsmaterial både för tryck och webb. Adobe Creative Cloud, Illustrator, InDesign, Wordpress. Deltagare ska behärska grunderna i grafisk planering.

Utbildningsort

Helsingfors

Utbildningstid

fre 26.5 kl 16.30-20.30 och lö 27.5 kl 9-15

fre 15.9 kl 16.30-20.30 och lö 16.9 kl 9-15

Deltagaravgift

370 e inkl. 24 % moms

 

Fotografering – Fotoproduktion (20h)

Innehåll: Studiofotografering (Porträtt- och produktfotografi), Kampanj-fotografering

(Deltagare ska behärska grunderna i fotografering)

Utbildningsort

Helsingfors

Utbildningstid

fre 9.6 kl 16.30-20.30 och lö 10.6 kl 9-15

fre 1.9 kl 16.30-20.30 och lö 2.9 kl 9-15

Deltagaravgift

370 e inkl. 24 % moms

 

Filmning och editering – Videoproduktion (30h)

Innehåll: Planering, producering och editering av marknadsföringsvideo. Deltagare ska behärska grunder i filmning och editering.

Utbildningsort

Helsingfors

Utbildningstid

fre 5.5 kl 16.30-20.30 och lö 6.5 kl 9-15

fre 19.5 kl 16.30-20.30 och lö 20.5 kl 9-15

Fre 18.8 kl 16.30-20.30 och lö 19.8 kl 9-15

Deltagaravgift

500 e inkl. 24 % moms


 

 

 

Sök på prakticum.fi: