Valma

Valma –handledande utbildning för yrkesutbildning

Utbildningen Valma förbereder dig för en yrkesutbildning och förbättrar dina möjligheter att avlägga en grundexamen. Under ditt år i Valma har du möjlighet att bekanta dig med och testa på olika arbetsplatser och de olika utbildningar Prakticum erbjuder. Du lär dig studiefärdigheter och har möjlighet att stärka dina språkkunskaper i svenska. Alla studerande får en individuell plan vid inledandet av studierna där de egna behovet och intresset beaktas.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som önskar stärka dina studiefärdigheter, behöver information och individuell handledning för att hitta rätt bransch för fortsatta studier. Du är exempelvis ung eller vuxen invandrare som behöver studera mera svenska innan du söker till grundläggande yrkesutbildning.

Läs artikeln om valma-studerande Sherwan som utbildar till kock, Helsinki-info 1/2018

Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning

På utbildningen får du verktyg som behöver i vardagen och i dina kommande studier:

 • Möjlighet att förbättra dina kunskaper i svenska
 • Kontakter till arbetslivet
 • Introduktion till att studera på läroavtal
 • Kunskap om olika yrkesutbildningar
 • Möjlighet att delta i undervisningen på någon av skolans utbildningslinjer

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen är ettårig och pågår i max. 2 terminer. Utbildningen består av valbara utbildningsdelar. Du väljer utbildningsdelar enligt dina egna mål. Utbildningsdelarna är bland annat:  

 • Orientering i yrkesutbildning
 • Stärkande av studiefärdigheter
 • Förberedelse inför utbildning som ordnas på en arbetsplats
 • Stärkandet av delaktighet och praktiska färdigheter

Dessutom kan du välja delar från någon av Prakticums yrkesutbildningar.

Du ansöker till Valma via Studieinfo

Vi har också kontinuerlig ansökan så länge det finns studieplatser kvar. Då kan du påbörja utbildningen när som helst under terminen.

Utbildningen går på svenska. För att kunna delta i utbildningen ska dina språkkunskaper i svenska uppnå en nivå som motsvarar A2. Efter inlämnad ansökan kommer du att kallas på intervju och vid behov göra ett språktest.

Kontakta Prakticums karriärvägledare eller Valmahandledare

 • Karriärvägledare Mina Miettinen, 0400 247 258, mina.miettinen@prakticum.fi
 • Valmahandledare Sofie Adolfsson 041 730 0635, sofie.adolfsson@prakticum.fi

 

Fredag 14.2.2020

Kontakt

 • Mina Miettinen 
 • studiehandledare
 • 0400 247 258
 • mina.miettinen(a)prakticum.fi

Sök på prakticum.fi: