Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet -Helsingfors

Ansök till utbildningen här!

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Som ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet stöder, handleder och assisterar du barn, ungdomar och vuxna i miljöer inom fostran, undervisning och det sociala området. De huvudsakliga arbetsmiljöerna är skolor och läroanstalter samt den morgon- och eftermiddagsverksamhet eller andra fritidsaktiviteter som ordnas i anslutning till läroanstalterna.

Inom småbarnspedagogiken används nya inlärningsmetoder som t.ex. VR-teknik. Här kan du ta del av HBL:s inslag från 12.2.2019: Video:Så här ser livet ut för barn till missbrukare

Utbildningsort

Helsingfors

Utbildningstid

Utbildningen startar 29.8.2020 och beräknas ta 1,5 år. 
Enligt den personliga tillämpningen.

Sista ansökningsdagen

Kontinuerlig ansökan

Lämplighetstest

Tisdagen 11.8.2020

Deltagaravgift

450 € deltagaravgift

Undervisningsform och närstudier

Flerform eller läroavtal. Studierna består av närstudiedagar (några dagar per månad, oftast lördag), distansstudier och arbetsplatsförlagd inlärning.

Målgrupp

För dig som vill arbeta med barn i olika åldrar inom fostran, skolan och morgon- och eftermiddagsverksamhet. Du tar ansvar för dina egna studier och inlärning, samt är bra på att prioritera. Du vill lära dig nya saker och är inte rädd för att fråga om hjälp. Arbete inom branschen kräver psykisk uthållighet och stabilitet samt koncentrationsförmåga.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Kraven på hälsotillstånd  i yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning fastställs i Utbildningsstyrelsens föreskrift Examensspecifika krav på hälsotillstånd i yrkesutbildning (OPH-5-2018). En studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt kan påverka/hindra antagning som studerande vid Prakticum. Läs mera om SORA-författningarnaAlla studerande som arbetar med barn skall även uppvisa ett brottsregisterutdrag efter studiestart.

Examen består av 6 examensdelar

  • Yrkesmässig verksamhet och arbetslivskunnande inom pedagogisk verksamhet och handledning
  • Handledning av eleven och handledning i lärande
  • Att svara mot behovet av stöd i miljöer av lärande och handledning
  • Handledning i morgon- och eftermiddagsverksamhet
  • Främjande av  den mentala hälsan hos barn och unga
  • Handledning i grundläggande färdigheter i läsande och skrivande på svenska

Sök på prakticum.fi: